Domů / Plzeňský rozhled / Nové mamocentrum se špičkovými přístroji

Nové mamocentrum se špičkovými přístroji

Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, pokud podstoupí vyšetření ve specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod. Došlo zde ke spojení mamodiagnostiky z borské a lochotínské části nemocnice a zároveň k efektivnějšímu využití přístrojového vybavení a lidského potenciálu. Ročně tady provedou až 20 tisíc vyšetření. Významnou předností lochotínského areálu je plně funkční komplexní onkologické centrum.

 „Součástí sjednocení obou pracovišť je obnova dvou nyní používaných mamografických přístrojů. Na Lochotíně vznikly nové moderní prostory, kde je oddělena screeningová a  diagnostická část. Screeningová obsahuje dvě pracoviště přímé digitální mamografie a dále ultrasonografické pracoviště pro doplňující ultrazvukové vyšetření prsu. Současně ve čtvrtém patře stávající mamodiagnostiky je provozována diagnostická mamografie, která poslouží ženám, u nichž již byl v minulosti diagnostikován nádor prsu, a které podstoupily nebo podstupují protinádorovou léčbu. V nových prostorách budou odborníci Kliniky zobrazovacích metod dělat bioptické odběry vzorků tkání prsu pro histologická vyšetření a také označování ložisek v prsu před chirurgickou léčbou,“ představuje nové pracoviště primář této kliniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod nabízí pro mamodiagnostiku další zobrazovací metody, zejména magnetickou rezonanci pro zobrazení prsu. Před operačními výkony odborníci této kliniky označují chirurgům takzvané sentinelové uzliny v prsu a díky hybridním zobrazovacím metodám, PET/MR a PET/CT, určují celkový rozsah nádorového onemocnění prsu.

O přínosu nového centra hovoří ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Přímé navázání screeningového pracoviště na komplexní onkologické centrum zabezpečuje nejrychlejší cestu od diagnózy k léčbě a dovoluje nejužší spolupráci všech lékařů, kteří se na diagnostice a léčbě nádorů prsů podílejí. Rychlost při určení správného postupu léčby je zásadní. Takto integrované mamodiagnostické pracoviště je v České republice naprosto ojedinělé. Zabezpečuje ženám skutečně komplexní péči od preventivního vyšetření, přes provedení biopsie, až po chirurgickou nebo onkologickou léčbu. Plzeňský region je krajem s nejvyšším výskytem rakovinového onemocnění a jsme připraveni provádět preventivní mamografické vyšetření klientkám z celého kraje.“

Nové mamocentrum se nachází v lochotínském areálu FN Plzeň ve druhém podzemním podlaží vchodu A, dostupnost je i z vchodu B (2.PP). Nemocnice do úprav prostor a nákupu moderních přístrojů investovala  22 milionů korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …