Domů / Plzeňský rozhled / Nové sběrné místo snad pomůže snížit výskyt černých skládek

Nové sběrné místo snad pomůže snížit výskyt černých skládek

Radčice otevírají moderní sběrné místo, rozšíří se tím možnost nakládaní s odpady ze strany rezidentů tohoto plzeňského městského obvodu.  Od zřízení nového sběrného místa za půl milionu korun na celkové ploše 225 metrů čtverečních si radnice městského obvodu slibuje snížení výskytu černých skládek a tím i zvýšení kvality života občanů.

Radčice – sběrné místo

Aktuálně zde bude prostor na separované odpady, tedy plast, sklo, papír, kov, elektroodpady, dále kontejner na bioodpad a spalitelné odpady a nově i kontejner na suť z nepodnikatelské činnosti,“ přiblížil starosta městského obvodu Rolando Arias.

Sedmý městský obvod projekt realizoval v součinnosti s Čistou Plzní, tedy městskou firmou, jež má na starost systém nakládání s odpady na území západočeské metropole. „Čistá Plzeň bude také sběrné místo provozovat. V současné době je na území Plzně šest sběrných míst, nachází se v okrajových částech, tedy kromě Radčic také v Křimicích, Malesicích, Liticích, Radobyčicích a ve Lhotě,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Projekt byl financován městským obvodem Plzeň 7 – Radčice za podpory Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Z městského Fondu životního prostředí byla poskytnuta dotace ve výši 200 tisíc korun.  Sběrné místo bude později  napojeno na datovou infrastrukturu a městská část bude usilovat o možnost dalšího rozšíření sběru odpadů. 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …