Domů / Plzeňský rozhled / Obědy do škol v Plzeňském kraji pro několik žáků

Obědy do škol v Plzeňském kraji pro několik žáků

Plzeňský kraj schválil žádost o podporu pod názvem „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“ v celkové výši 1.499.223,60 Kč. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků – nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let.

Jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 (pro stravování po celou dobu školního roku) a od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (pro stravování pouze ve druhém pololetí příslušného školního roku) v hmotné nouzi. Dojde tak ke snížení potravinové a materiální deprivace těchto dětí a žáků tím, že jim bude zabezpečeno školní stravování úhradou stravného (náklady na potraviny), a to po dobu jejich pobytu ve škole ve školním roce 2021/2022 tj. od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

Plzeňský kraj jako vyšší územní samosprávný celek bude administrativně i finančně zastřešovat celý projekt, i když není u všech škol zapojených do tohoto projektu přímo zřizovatelem. Plzeňský kraj je zřizovatelem pouze jediné školy, a to příspěvkové organizace Plzeňského kraje s názvem Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči. Finanční podíl této příspěvkové organizace na projektu činí 35.714,70 Kč. Jedná se o zajištění stravování pro dvě děti mateřské školy a tři žáky základní školy. U ostatních škol zapojených do tohoto projektu jsou zřizovatelem jednotlivá města a obce.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Městské trhy v Rokycanech bez omezení už 11. května!

Na Masarykově náměstí v Rokycanech nakoupíte farmářský sortiment, ke koupi budou bylinky, zelenina, maso nebo …