Domů / Plzeňský rozhled / Peníze pro zdravotně znevýhodněné

Peníze pro zdravotně znevýhodněné

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pokračuje i v roce 2022 v programu, ve kterém je možné žádat o poskytnutí peněžitého daru pro fyzické osoby zdravotně znevýhodněné.  

ilustrační foto

 „Finanční prostředky jsou určené pro osoby, které v důsledku určitého zdravotního znevýhodnění vyžadují speciální pomůcky, případně speciální léčebné metody. Pořízení těchto kompenzačních pomůcek je finančně velmi nákladné a pro mnoho občanů jsou tedy prakticky nedosažitelné, včetně zdravotních pobytů a podpůrných aktivit, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění nebo nejsou hrazeny v plné výši. Žadateli mohou být pouze osoby s trvalým bydlištěm na území města Plzně. Poskytli jsme deset finančních darů ve výši 366 tisíc korun,“ vysvětlila Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Celkově město Plzeň v letošním roce, prostřednictvím odboru sociálních služeb, poskytlo peněžité dary fyzickým osobám bezmála 1, 4 milionu korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …