Domů / Plzeňský rozhled / Peníze z ministerstva pomohou při integraci uprchlíků z Ukrajiny

Peníze z ministerstva pomohou při integraci uprchlíků z Ukrajiny

Město Plzeň pomáhá už od konce února uprchlíkům z Ukrajiny. Od samého začátku jsou jeho aktivity systematické tak, aby lidem, kteří utíkají před válkou, pomáhalo dlouhodobě a integrovalo je do naší společnosti. Nyní Plzeň žádá o dotaci Ministerstvo vnitra České republiky. To má už od roku 2016 dotační titul, jenž pomáhá obcím s podporou integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.

Právě v tomto dotačním titulu žádáme o finanční pomoc v celkové výši 1,83 milionu korun pro náš projekt s názvem Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022. Podpora z ministerstva vnitra bude určena především na proplacení aktivit, které jsme již od konce února uskutečnili, či jsou právě v realizaci,“ upozornila náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá i oblast sociálních věcí.

Uvedla, že město prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně již v prvních dnech uprchlické krize zajistilo výrobu karet, které jsou unikátním komunikačním prostředkem mezi běženci a zdravotnickým personálem. Speciálními kartami v několika jazykových mutací, které umožňují základní komunikaci při poskytování zdravotní péče a stanovení anamnézy, byly vybaveny všechny vozy Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje i ordinace lékařů a pediatrů, v nichž je poskytována pomoc lidem z Ukrajiny.

Další aktivitou zařazenou do tohoto projektu, na nějž žádáme podporu z ministerstva vnitra, jsou kurzy češtiny pro děti ukrajinských běženců, které pořádáme během letních prázdnin. Jsou celkem tři a každý z nich trvá dva týdny. Účastní se jich celkem na šest desítek dětí ve věku od 7 do 16 let. Jejich lektoři se jim mohou věnovat individuálně, neboť jsou podle věku ještě rozděleny do dopoledních a odpoledních skupin vždy po deseti,“ informovala náměstkyně Eliška Bartáková.

Jak uvedla, znalost českého jazyka je pro zdárnou integraci klíčovou záležitostí a dětem z Ukrajiny usnadní zářijový nástup do školních lavic. Třetím bodem projektu, na nějž město Plzeň žádá o dotaci, je zajištění poradenských a sociálních služeb pro ukrajinské běžence v integračním centru v Dominikánské ulici s názvem MOST, ukrajinsky MICT.

V Plzni našlo od začátku války na Ukrajině azyl na 14 tisíc Ukrajinců, především žen, dětí a mladých lidí do 17 let. Na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022, který město Plzeň připravilo, žádá o dotaci ve výši cca 1,83 milionu korun. Celkové náklady činí cca 1,99 milionu korun, cca 160 tisíc korun bude město hradit ze svého rozpočtu.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Strážníci kontrolovali psy a jejich majitele

Na pejskaře se zaměřili při  mimořádné kontrolní akci strážníci městské policie v centru Plzně. Hlavním úkolem …