Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň a charita podepsaly memorandum o spolupráci

Plzeň a charita podepsaly memorandum o spolupráci

Město Plzeň a Diecézní charita Plzeň uzavřely dnes memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se týká kooperace při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených v oblasti zaměstnávání a zajištění bydlení. Memorandum obě strany uzavírají na dobu neurčitou, za město Plzeň jej podepsal primátor Martin Zrzavecký, za Diecézní charitu Plzeň její ředitel Jiří Lodr. 

„Město má značný zájem na tom, aby na jeho území fungovala firma, která primárně netvoří zisk, ale dává šanci osobám obtížně zaměstnatelným. Deklarovaná spolupráce proto počítá i s tím, že město vytipuje vhodné zázemí pro vzniklou takzvanou sociální firmu a prostory pro ubytování jejích zaměstnanců,“ upřesnil podstatu memoranda primátor Martin Zrzavecký.

Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové je organizací s největšími zkušenostmi se zaměstnáváním osob ohrožených sociálním vyloučením bezesporu Diecézní charita Plzeň, jejíž projekty realizované v Plzni i Chebu jsou pro město zárukou, že i projekt sociální firma bude efektivní. „Počítáme například s tím, že budeme nápomocni v rámci poptávky práce prostřednictvím svých příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města,“ přiblížila Eva Herinková.  

„Záměr zřídit a provozovat ve městě sociální firmu je téma diskutované s magistrátním odborem sociálních služeb už od roku 2014. Naše organizace má zájem v tomto směru vyjít městu vstříc, a proto vítá dohodu o spolupráci. Dosud totiž nebyl schválen zákon o sociálním podnikání, diecézní charita proto za účelem provozování sociální firmy musí zřídit novou právnickou osobu a memorandum skýtá jistou záruku, že město se odpovědně hlásí k podpoře zaměstnání lidí bez přístřeší, osob v krizi nebo osob ohrožených sociálním vyloučením na území města Plzně,“ doplnil ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. 

Memorandum také například stanoví, že případné nutné stavební práce spojené s opravou prostor pro sociální ubytovnu budou realizovány a plně hrazeny z prostředků statutárního města Plzně, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a podle vnitřních předpisů města v oblasti zadávání veřejných zakázek.

„Diecézní charitě Plzeň nabídne město do nájmu prostory ve třetím nadzemním podlaží na adrese Palackého 16 za účelem ubytování zaměstnanců sociální firmy zřízené diecézní charitou. Jedná se zhruba o 200 metrů čtverečních. Cena nájemného bude 250 korun za metr čtvereční za rok, tak jak je to i u ostatních neziskových organizací, které mají v nájmu prostory v majetku města Plzně. V prostorách bude nutné provést stavební úpravy za zhruba 1,1 milionu korun. Město předpokládá, že rekonstrukci těchto prostor provede ještě letos a  následně vznikne ubytování až pro 20 osob,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …