Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň reaguje na rostoucí vandalismus v rekreačních oblastech

Plzeň reaguje na rostoucí vandalismus v rekreačních oblastech

Rostoucí nepořádek, vandalismus a páchání přestupků včetně například pytláctví jsou důvodem, proč Plzeň spustí intenzivnější dohled i informování návštěvníků ve svých rekreačních oblastech. Jen za loňský rok tam činí škody na městském majetku kolem milionu korun. Kromě ničení mobiliáře včetně podpálených altánů či poškozených cvičebních strojů se nyní množí i případy nelegálního rozdělávání ohňů. Cílem je informovat všechny návštěvníky o tom, co se v daných lokalitách smí, a současně je požádat o pomoc. V případě, že budou svědky vandalismu, aby neprodleně volali městskou policii nebo Policii České republiky. Do vybraných lokalit v nejbližších dnech město umístí informativní letáky, na preventivní kontroly tam vyjde i speciální skupina.

Správa a údržba rekreační oblasti Bolevecké rybníky i městských parků a lesoparků stojí město Plzeň ročně miliony korun. Radnice chce, aby tyto peníze byly účelně vynakládány. Přesto právě v letních měsících dochází často k porušování nařízení i zákonů ze strany těch, kteří se v oblastech pohybují. Může to být i z neznalosti, právě proto Plzeň spouští tuto preventivní kampaň.

Podle Richarda Havelky, vedoucího Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství ze Správy veřejného statku města Plzně, v době covidové a postcovidové objevilo hodně lidí krásy oblastí kolem Plzně, tedy lokality boleveckých rybníků, ale i například Zábělé, Špitálského lesa či dalších míst. Vysoká návštěvnost však s sebou přináší i rostoucí případy vandalismu a nepořádku. To zvyšuje náklady na údržbu a úklid. „Bohužel poslední dobou zaznamenáváme masivní poškozování majetku, poničené lavičky i informační tabule, vytrhané dopravní značky, zničené cvičební stroje a podobně, ale třeba i podpálený altán se škodou přes 50 tisíc korun. Výjimkou není ani chytání ryb na černo za bílého dne. Problémem je také vjíždění aut do lesa nebo na městskou zeleň, kdy například u Třemošenského rybníka parkují řidiči přímo na louce, čímž porušují vyhlášku. Auta pak blokují i případný vjezd složkám IZS,“ dodal Richard Havelka.

Řidiči by měli vozy parkovat pouze na místech k tomu určených. Rostou i počty lidí, kteří se v oblastech shlukují, skupinky už nemají kolem 20 až 30 osob, ale například 100 či 150 lidí. To však vede k tomu, že zakládají ohně mimo oficiální, a tedy povolené ohniště.

I proto, že se město snaží rekreační oblasti udržovat pro své občany v co nejlepším stavu, aby mohly sloužit nejen ke sportu, ale i k odpočinku, sešla se v týdnu speciální skupina složená ze zástupců magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, Správy veřejného statku města Plzně, státní policie, městské policie, hasičů, zástupců prvního městského obvodu, zástupců neziskového sektoru a dalších. Bylo dohodnuto masivní informování občanů, kromě toho se ale také uskuteční preventivní akce v lokalitě boleveckých rybníků.

Informace o poničeném majetku mají správci nejen díky vlastním kontrolám, hodně podnětů jim lidé posílají přes aplikaci Plzni.to, za což správci děkují. Důležité ale také je, aby ve chvíli, kdy jsou lidé svědky páchání zakázané činnosti, zavolali přímo městskou policii či Policii České republiky, která může dané protiprávní jednání řešit.

Co je v rekreačních oblastech města Plzně zakázáno?

  • Rozdělávat oheň mimo k tomu určená místa

  • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše/pytle

  • Poškozovat dřeviny

  • Trhat chráněné rostliny

  • Chytat ryby

  • Sbírat škeble

  • Parkovat v lese a na zeleni

Přehled rekreačních oblastí na území Plzně lidé najdou například zde: https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/priroda-a-krajina/rekreacni-oblasti/rekreacni-oblasti.aspx.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …