Domů / Plzeňský rozhled / Plzeň si se znečištěnou vodou z Drnového potoka poradí

Plzeň si se znečištěnou vodou z Drnového potoka poradí

Pravděpodobně v nočních hodinách ze dne 7. 10. na 8. 10. 2019 došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka. Ten je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, jež zásobuje město Plzeň pitnou vodou. Povodí Vltavy bezprostředně po zjištění havárie zahájilo detailní monitoring toku Úhlavy s detailním zaměřením na profily v blízkosti jímacího objektu plzeňské vodárny. 

Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece, směřující k jímacímu objektu Vodárny Plzeň. Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické.

Čistírna odpadních vod v Plzni

Vodárna preventivně uzavře nátok do úpravny vody, aby se zbytečně nedostala látka do procesu úpravy. V současné době VODÁRNA PLZEŇ a.s. disponuje dostatečným objemem naakumulované pitné vody.  Povodí Vltavy preventivně zahájilo v průběhu soboty 12. 10. vypouštění více vody z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě.

„I přesto se dá očekávat negativní vliv na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb,“ sdělila vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Svobodová.

„Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda. Máme špičkovou úpravnu vody, která nedávno prošla rekonstrukcí a modernizací a má technologie na zachycení těchto látek,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Ludvík Nesnídal.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. a město Plzeň budou občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je obec Kařez

Soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje 2022, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec …