Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňané a jejich pocit bezpečnosti – to prozradí koncepce bezpečnosti

Plzeňané a jejich pocit bezpečnosti – to prozradí koncepce bezpečnosti

Nový akční plán – Program prevence kriminality města Plzně 2024  vychází z koncepce  na období 2023–2028. Ta je předpokladem k tomu, že   Plzeň může žádat o dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Program  na letošní rok pak představuje konkrétní opatření, která jsou či budou letos realizována.

„Program prevence kriminality města Plzně 2024 má analytickou část, v níž je popsán vývoj kriminality v uplynulých několika letech. Dále jsou v něm uváděny výsledky dotazníkového šetření na téma pocit bezpečnosti v Plzni a poté se už věnujeme konkrétním projektům, které jednak reagují na vývoj kriminality, ale také na to, jak omezit jevy, které vadí Plzeňanům,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Jiří Winkelhofer

Radní dále upozornil, že v programu na letošní rok jsou už rozepsány veškeré aktivity v této oblasti, včetně toho, kdo je za projekt zodpovědný a jak vysoké náklady si vyžádá. Nejčastějšími nositeli jednotlivých projektů je Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, Městská policie Plzeň nebo Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně či spolupracující neziskové organizace. Uvedeno také je, zda na konkrétní projekt bude žádáno o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

Mezi body zařazené do Programu prevence kriminality města Plzně 2024 patří například projekty zaměřené na individuální přístup k mladistvým v konfliktu se zákonem či projekty zaměřené na práci s ukrajinskou mládeží a její integraci. Právě přistěhovalectví a strach z pobytu zahraničních pracovníků byly nejčastěji zmiňovány při dotazníkovém šetření.

K dalším z mnoha bodů   patří monitorování protiprávního jednání v rizikových lokalitách či podpora spolupráce mezi bezpečnostními a preventivními složkami, využívání moderních technologií a sociálních sítí při informování vedení jednotlivých městských obvodů i jejich obyvatel.  Další projekty jsou zaměřeny na prevenci ohrožených skupin obyvatelstva tak, aby se nestaly oběťmi kriminálních činů. Sem například patří Senior akademie pořádaná Městskou policií Plzeň. Zastoupena jsou i technická opatření jako je rozšíření kamerových systémů či osvětlení rizikových míst a mnoho dalšího.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …