Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňská „fakultka“ letos plánuje významné investice za 1,4 miliardy

Plzeňská „fakultka“ letos plánuje významné investice za 1,4 miliardy

Základní, ale i specializovanou a takzvaně vysoce specializovanou medicínskou péči ve všech oblas­tech, poskytuje Fakultní nemocnice Plzeň zejména nemocným Plzeňského kraje. V některých oborech však zajišťuje zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Možná nevíte, že zde pracuje 5 188 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda lékaře v loňském roce byla 112 153 Kč, u všeobecných sester pak 63 411 Kč. Vloni tady provedli 1 032 262 ambulantních vyšetření, 59 210 hospitalizací a 3 081 porodů. Co vše vedení nemoc­nice čeká v dalších měsících, na to jsme se zeptali jejího ředitele MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.

ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

Pane řediteli, mám za to, že úvodní informace nejsou vyčer­pávající, co se týče náplně nemocnice?

To je pravda, musím doplnit, že například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní nemocnice Plzeň doslova celorepublikový. Velice důležitá jsou též naše akreditovaná odborná centra. Ze­jmé­­na v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambu­lantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná. Nemocnice je provázána i s Lékařskou fakultou Uni­verzity Karlovy v Plzni.

Pokud vím, tak jste vloni hodně investovali a nemalé záměry máte i pro letošní rok…

Musím podotknout, že FN byla ještě vloni částečně zatížena vlivem pandemie i vysokými cenami energií, zároveň se jí ale dařilo být finančně stabilní, investovat do nových projektů, zachovat vysoký standard péče pro pacienty i jistotu pro své zaměst­nance. Pokračovat v tom budeme samozřejmě i letos. Bezesporu nejzásadnějším milníkem roku 2022 bylo otevření nové Psychiatrické kliniky za bezmála 500 milionů korun. Díky projektu React-EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, došlo i k modernizaci dalších pracovišť.

Psychiatrická klinika FN

Když budete konkrétní, čeho se loňské investice ještě týkaly?

Na Kardiologickou kliniku a Kar­diochi­rurgické oddělení jsme pořídili čtyři nové echokardiografy za 20 milionů korun. Na Onkologické a radioterapeutické klinice jsme obno­vili deset let starou technologii za zhruba 50 milionů korun a za 58 mi­lionů korun jsme vybavili novými přístroji operační sály. Tzv. O´ rameno naviguje lékaře při neurochirurgické operaci páteře a dokáže snímkovat přímo na sále během zákroku. Zároveň dva speciální mikroskopy slouží neurochirurgům při náročných operacích mozku.

   Obnovy se dočkalo také vybavení na radioterapii, kde bylo investováno 200 milionů korun – 138 milionů ze státního rozpočtu a zbytek z prostředků FN Plzeň. Největší položkou byl nákup lineárního urychlovače. Dalším moderním přístrojovým vybavením je nová biplanární angiolinka pro intervenční výkony s 3D a CT zobrazením, pomáhá například i při vyšetřování silně obézních pacientů s ascitem v oblasti břicha (zvýšené množství volné tekutiny v dutině břišní), čemuž odpovídají technické parametry.

angioklinika FN

Váš plánovaný obrat pro rok 2023 je schválený na 10,5 mld. korun. Je to stejné jako vloni?

Je to o 0,5 miliardy více než v roce předchozím. Přibližně polovina vý­dajů je určena na osobní náklady a další velkou část rozpočtu představují, ostatně jako každý rok, náklady na léčivé přípravky (téměř čtvrtina) a na spotřební zdravotnický materiál (téměř desetina). Co se týče investic, letos jejich výši plánujeme na 1,4 mi­liardy. Z vlastních zdrojů budeme inves­tovat 750 milionů a dalších 650 milionů korun je připraveno z dotačních titulů. Jednou z nej­zásadnějších investic je již započatá rekonstrukce metabolické JIP na I. interní klinice ve výši 120 milionů korun. Technologie a moderní vybavení jsou v dnešní době nezbytné, proto do 12 operačních sálů chystáme nákup nových operačních stolů, chceme obnovit endoskopické vybavení, přístrojové vybavení laboratoří a připravujeme poměrně zásadní vylepšení technologického pozadí ekonomického informačního systému.

FN Plzeň – bezpečnostní kamery

Málokoho asi napadne, že nemalé výdaje čekají vaši nemocnici také v rámci celkového provozu?

To je pravda. Velkou rekonstrukcí projdou výtahy, a to zhruba za 15 milionů korun. V obou areálech nemocnice je jich celkem 111, a protože nové se budou vyrábět na míru s postupnou realizací výměny technologie výtahů, opra­va jednoho výtahu může trvat až 5 měsíců. První přijdou na řadu výtahy, které slouží pro přepravu pacientů na operační sály na Locho­tíně, nebo výtahy v očkovacím cent­ru na Borech. Chystá se také výměna asi osmdesáti požárních dveří nebo pokračování opravy vnější hradby kolem areálu bývalé vojenské nemocnice.

nové parkoviště

   Některé projekty jsme zahájili už minulý rok, například kompletní rekonstrukce Transfuzního oddělení, včetně obnovy vybavení, přišla téměř na 20 milionů korun. Dárců si velmi vážíme a děláme maximum pro to, aby se v rámci své dobročinnosti cítili opravdu komfortně. Další nabídkou pro naše návštěv­níky je např. vybudování nového parkoviště pro 39 aut před Onko­logickou a radioterapeutickou kli­nikou na Lochotíně.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …