Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňský kraj chce být prosperující, moderní a inovativní region

Plzeňský kraj chce být prosperující, moderní a inovativní region

Návrh střednědobého dokumentu Programu rozvoje, který bude plnit funkci základního strategického dokumentu kraje pro koordinaci rozvoje regionu při zajištění  podpory regionálního rozvoje, odsouhlasila  Rada Plzeňského kraje.

„Na jeho zpracování se podílelo více než 85 odborníků napříč oblastmi života v kraji v rámci 4 pracovních tematických skupin a členové Řídící skupiny, tj. Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Ta je sestavena z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje,“ zdůraznil Petr Vanka, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti.

Petr Vanka

Dokument je členěn do čtyř vzájemně provázaných částí. Jeho analytická část představuje současný sociálně-ekonomický profil Plzeňského kraje. Obsahuje klíčové skutečnosti a vývojové charakteristiky kraje, jako je demografie, podnikatelské prostředí, vzdělávání, cestovní ruch, veřejné služby, doprava a technická infrastruktura, životní prostředí apod. Zároveň souhrnně identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Plzeňského kraje pro 6 stanovených Prioritních os.

Klíčová strategická a programová část dokumentu pak na tuto analýzu plně navazuje a ukazuje, čím chce Plzeňský kraj být – tj. prosperující, moderní a inovativní středoevropský region, který je velmi atraktivním místem pro život, podnikání, práci i trávení volného času.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …