Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňský kraj hledá stavbu roku 2023, hodnotit můžete i vy!

Plzeňský kraj hledá stavbu roku 2023, hodnotit můžete i vy!

Stavební díla dokončená v loňském roce se mohou  přihlašovat do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023.  Její nový ročník  vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu se statutárním městem Plzeň, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Obcí architektů. Stavby, jimž odborná porota udělí nominaci, se    stanou součástí webového průvodce mapastavbyrokupk.cz

Stavba roku  2022 – Hlavní budova LF v Plzni

V 21. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odborná porota  ocení nejzdařilejší stavební díla dokončená v roce 2023 na území Plzeňského kraje. Cílem je seznámit nejširší veřejnost s úrovní stavitelství a architektury  kraje a podpořit kvalitní realizace.

„Moderní hodnotná architektura dnes patří ke každé vyspělé společnosti. I ona vychází z myšlenkového světa, který člověk převádí do nějaké formy sdělení, které nás může více či méně oslovit, ať už jako text, umělecké dílo nebo architektura. Jsem skutečně zvědav na letošní nominace i hlasování veřejnosti. Těším se, že stejně jako vloni oceněná rekonstrukce Semlerovy rezidence s interiéry od Adolfa Loose, anebo obnovený barokní Dům U Tří růží v Nepomuku, rozšíří  letos online mapu Stavby roku Plzeňského kraje další výjimečné architektonické počiny. Věřím také, že se stanou dobrou inspirací pro vznik a realizaci nových projektů veřejného sektoru, firem anebo soukromníků v budoucnu,“ řekl hejtman Rudolf Špoták, který nový ročník soutěže vyhlásil.

stavba roku – Obchodní dům Žďár v Rokycanech

Význam úrovně architektury a stavitelství pro společnost vyzdvihl také  primátor města Plzně Roman Zarzycký„Architektura dává tvář městům a nesporně ovlivňuje i to, jak se nám v nich žije. Jsem rád, že na vzhled a funkčnost budov je kladen stále větší důraz, protože kvalita veřejného prostoru je něco, co nás posouvá dál. Plzeň má v tomto směru opět co nabídnout a my jako město se budeme snažit, aby tomu tak bylo i nadále, a to nejen u nové moderní výstavby, ale i u obnovy významných a architektonicky cenných budov,“ uvedl.

Své stavby mohou do soutěže až do 19. dubna přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti, a to podle podmínek uvedených na www.stavbarokupk.cz. Přihlášená díla posuzuje šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů.  Ta po zhodnocení všech přihlášených staveb vyhlásí nominace na Titul Stavba roku Plzeňského kraje. Nominované stavby dostanou v rámci soutěže prezentační video a prostor na online mapě staveb na www.mapastavbyrokupk.cz. Budou soutěžit také o Cenu veřejnosti, Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje a další ocenění.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …