Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňský kraj má šest dalších nových historických památek

Plzeňský kraj má šest dalších nových historických památek

Ministerstvo kultury prohlásilo v roce 2022 na území Plzeňského kraje šest historických objektů kulturními památkami. Jejich druhové zastoupení je opět pestré. Památkou byly prohlášeny pomníky, kaple, funkcionalistická vila, vesnická usedlost a most. Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni získal statut národní kulturní památky.  Nejvíce památek přibylo opět v nejrozlehlejším okrese ČR – v okrese Klatovy. Ve dvou případech se památková ochrana týká pomníků padlým ve světových válkách, a to v Dolanech a v Sušici. 

Pivoň, klášter augustiánů

Monument v Dolanech je jedním z prvních poválečných pomníků na Klatovsku vůbec, jeho architektura nese rysy pozdní secese. Zakázku na zhotovení tohoto díla získala klatovská kamenosochařská firma Vojtěch Pták, která angažovala sochaře Vilém Glose. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 10. října 1920. Za nacistické okupace bylo nařízeno z pomníku odstranit sochu, jež přečkala uskladněna v bývalé dolanské cihelně, po druhé světové válce byla vrácena zpět. 

Druhý pomník se nachází v Sušici, kde je součástí kompozice významného prostoru před budovou Masarykovy školy. Autorem návrhu pomníku odboje je známý architekt Jindřich Freiwald (asistent Antonína Balšánka a žák Jana Kotěry působil ve velké řadě větších českých měst především pod hlavičkou firmy Freiwald a Böhm). Památník z roku 1933 sestává z kamenných schodišť a opěrné zdi s městským znakem, která byla o dva roky později a po druhé světové válce doplněna figurálními reliéfy významného českého sochaře Otakara Švece.

Dolany, okres Klatovy, pomník padlým I. a II. svìtové války

Původní bronzová socha T. G. Masaryka byla za války zničena a v roce 1949 ji nahradila nová kamenná socha dle Švecova návrhu, zhotovená sochařem Otokarem Velinským z Prahy. Z politických důvodů však došlo k jejímu osazení až v roce 1969, a to již mimo vlastní architekturu pomníku. Dosud byl památkově chráněn pouze pomník, až v loňském roce byla ochrana rozšířena i na sochu. Sušický pomník je jedním z nejvýznamnějších děl svého druhu z 20. století v regionu.  

Svéradice, kaple sv. Bartoloměje  

Další přibyvší klatovskou památkou je kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích. Prostá obdélná stavba ve štítě s nástavcem se zvoničkou má renesanční původ (v první polovině 17. století), svoji dnešní podobu však získala kolem roku 1880. Kaple stojí v působivé poloze na skalnatém návrší nedaleko vsi a je při nárožích doplněna dvěma kovanými pamětními kříži.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …