Domů / Plzeňský rozhled / Plzeňský Orfeus čeká na své nominanty v obou kategoriích

Plzeňský Orfeus čeká na své nominanty v obou kategoriích

Správní rada Nadace 700 let města Plzně již po čtrnácté udělí „Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ – Plzeňský Orfeus. Je určena jednotlivcům od 15ti let (věku 15ti let je nutno dosáhnout k 31. prosinci roku, za který je cena udělována) – studentům, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat.

     Cenu – finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč může získat jeden nebo více kandidátů (nejvýše však tři – v tomto případě je částka rozdělena). O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená ze znalců v oblasti hudby a kultury a představitelů Nadace 700 let města Plzně a následně toto rozhodnutí schválí správní rada nadace. Cena bude předána na plese nadace 9. února 2018 v Měšťanské besedě. Její součástí je i skleněná plastika a pamětní list. Posledních několik let dává také Plzeňská filharmonie laureátům možnost vystoupit na společném koncertě.

     Plzeňský Orfeus se stal velmi prestižní záležitostí a je ceněn i odbornou veřejností.   Po sedmé bude udělen Plzeňský Orfeus junior studentům do patnácti let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeňského Orfea, v této kategorii však není cena spojena s finančním ohodnocením. Laureát obdrží na plese nadace skleněnou plastiku a pamětní list.

      Za rok 2016 se jako jediným laureátem ceny Plzeňský Orfeus stal houslista Kryštof Kohout. Orfeus junior byl udělen klavíristce Janě Škarbanové, akordeonistce Daniele Holé a klavíristovi Janu Dolejšovi. Všichni ocenění v kategorii Orfeus junior jsou studenty ZUŠ B. Smetany.  

     Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň od 1. prosince 2017 nebo si je stáhnout z webových stránek nadace: www. nadace700.cz. Na těchto stránkách jsou také fotografie z předávání cen z minulých ročníků a výčet laureátů. Návrhy se odevzdávají do 10. ledna 2018. 

 

    

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …