Domů / Plzeňský rozhled (strana 391)

Plzeňský rozhled

Nové parkoviště P+R, zaparkuj a jeď, bude v ulici Kaplířova – Dobřanská

Už v první polovině května začne  plzeňská radnice budovat parkoviště typu P+R, tzv. zaparkuj a jeď v blízkosti nového dopravního terminálu Kaplířova ve čtvrti Bory. Zde končí některé autobusy mířící do západočeské metropole od jihu a jihozápadu, zároveň je zde točna tramvají linky 4. Nové parkoviště vybuduje město mezi ulicemi Dobřanská a …

Číst dále »

Otevírání Sládkovy Lesní studánky nad Sýkorovým mlýnem

Muzeum J. V. Sládka ve Zbirohu pořádá v sobotu 15. května 2021 ve 14:30 hodin tradiční otevírání Sládkovy Lesní studánky v lese Matčiny hory „V království“ nad Sýkorovým mlýnem. „Cesta ke studánce je značena modrou turistickou značkou. Výchozím bodem může být trasa z obce Přísednice nebo přes lávku 0,5 km za Sýkorovým mlýnem. Společné odemykání …

Číst dále »

Poděkování sestrám z České asociace sester

U příležitosti Mezinárodního dne sester, který připadá na dnešní den, se hejtmanka Ilona Mauritzová setkala se zdravotními sestrami, členkami České asociace sester, aby jim poděkovala za jejich práci napříč všemi obory ve zdravotnické péči.  Jaromíra Königsmarková, agentura domácí péče Slavnostního setkání na krajském úřadě se zúčastnilo 21 zdravotních sester, které …

Číst dále »

Kogenerační jednotky zvýší účinnost a sníží emise vypouštěných spalin

Hned na dvou místech v okrese Klatovy provozuje či bude provozovat ČEZ Energo nové kogenerační jednotky, a to v Sušici a Klatovech. V Sušici půjde o modernizaci a výměnu stávajících jednotek za nové. V Klatovech pak dojde k instalaci vůbec první zcela nové kogenerační jednotky v tamní kotelně v Plánické ulici. ČEZ Energo spadá pod ČEZ ESCO (Energy …

Číst dále »

Nádrž Vinice má být hotová na jaře příštího roku

V poločase je stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem, která je klíčovou vodohospodářskou stavbou v Plzni. Srdcem celého systému je obrovská podzemní nádrž, jejíž vybudování znamenalo vyhloubení stavební jámy o rozměrech 65 x 32 metrů a vytěžení a odvezení 25 600 kubíků zeminy. Retenční nádrž bude schopna zadržovat a poté postupně …

Číst dále »

Ve výzkumném centru RICE vyvinuli unikátní technologii separaci plastů

Druhotné zpracování plastů je tématem, které ve společnosti rezonuje stále silněji. Kvalita takových plastů se přitom odvíjí od čistoty vstupního materiálu, účinnosti separace, ale i samotné udržitelnosti procesu recyklace. Odborníci výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli unikátní technologii umožňující separaci plastů až s 99% čistotou. Technologie je založena …

Číst dále »

Poděkovali sestrám za jejich obrovské úsilí v pandemickém období

Každoroční Mezinárodní den sester, připadá na 12. květen,  je hlavně v nemocnicích vnímán jako den, který je o sestrách a pro sestry. Letošního poděkování právě této kategorii zdravotnického personálu ve FN Plzeň,  který v pandemickém období pomáhal občanům Plzně a celého Plzeňského kraje, se zúčastnili významní hosté. Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona …

Číst dále »

Plzeňský kraj poděkuje sestřičkám koncertem

U příležitosti Mezinárodního dne sester, který připadá na středu 12. května, poděkuje Plzeňský kraj zdravotním sestrám za jejich záslužnou práci, která je mnohdy spíše posláním než zaměstnáním. Poděkování koncertem se uskuteční výhradně on-line formou. Pro všechny sestřičky bude připraveno překvapení od zpěváka Voxela. Poděkování formou koncertu a představení vybraných zdravotních …

Číst dále »

Lze nějak přijatelně řešit, případně jak, bezdomovectví v Plzni?

Odborníci z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Jana Váněho zpracovávají pro město Plzeň studii s názvem Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? Výzkum se v současnosti nachází v první třetině, která je zaměřena na kvalitativní část, tedy rozhovory. Výsledky byly prezentovány v dubnu formou on-line vystoupení. Jednalo se o představení …

Číst dále »