Domů / Plzeňský rozhled (strana 410)

Plzeňský rozhled

Investice za stovky milionů korun chystá letos VODÁRNA PLZEŇ

VODÁRNA PLZEŇ a. s. letos pokračuje s výstavbou Retenční nádrže Vinice, zahájí rekonstrukci Roudenského kanalizačního sběrače a začne s druhou etapou odkanalizování Lhoty.  Investice za stovky milionů korun chystá v roce 2021 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Bude pokračovat stavba Retenční nádrže Vinice a s ní související zkapacitnění kanalizační spojné komory v Karlovarské ulici a rekonstrukce Roudenského …

Číst dále »

Velkokapacitní očkování bude v opraveném sále ve Skvrňanech

Nově opravený společenský sál Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni se do konce února promění ve velkokapacitní očkovací místo (VOČM) Plzeňského kraje. Plánovaná kapacita je 1 000 až 1 200 očkovaných denně. „Na stole jsme měli několik variant, kde by centrum mohlo být umístěno. Všechna vybraná místa jsme spolu s odborníky navštívili …

Číst dále »

Peníze jsou určeny na výstavbu cyklostezek a cyklotras

Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program nazvaný Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2021. Vyhlášením tohoto programu dojde k naplňování cíle Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji, který byl  schválen v roce 2012. Tím je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy …

Číst dále »

Ledová ZOO pokračuje! Bude opět na náměstí Republiky

Příznivci ledových soch o ledové skvosty letos nepřijdou. Přesto, že z důvodu protiepidemických opatření se výstava ledových soch ve stanu v pivovaru nemohla konat, využívá společnost ICE FACTORY mrazivého počasí a ve čtvrtek 11. února začala navážet ledové bloky na náměstí Republiky, aby z nich do večera vznikly unikátní ledové sochy. Tyto …

Číst dále »

Na Americké v Plzni dostanou zelenou chodci, cyklisté i MHD

Zastupitelstvo města Plzně schválilo změnu organizace dopravy na Americké třídě. Nejpozději do konce prázdnin by měla být její část uzavřena pro individuální automobilovou dopravu. Konkrétně tak už motoristé nezajedou do úseku od Škroupovy ulice po Resslovu ulici a v opačném směru od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Do uzavřených částí Americké …

Číst dále »

Program na podporu včelařství v kraji

Dotace je určena na podporu začínajících a stávajících včelařů a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev. Jejím účelem je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů a rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. U stávajících včelařů je podporováno pořízení nových nástavkových úlů, u začínajících včelařů navíc pořízení minimálního …

Číst dále »

Cestovní ruch v Plzeňském kraji klesl o dvě pětiny

V Plzeňském kraji došlo v roce 2020 k výraznému meziročnímu poklesu návštěvnosti, a to téměř o dvě pětiny. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. Hosté zde strávili o necelou třetinu nocí méně než v roce předchozím, přesto se průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta mírně prodloužila. Přes výrazný pokles návštěvnosti zahraničních …

Číst dále »

Program na udržení vody a na snižování dopadů sucha

Účelem dotačního programu, který vyhlásil Plzeňský kraj,  je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na udržení vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora je určena na náklady na realizaci projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny …

Číst dále »

Plzeň v současných mrazech zesiluje pomoc lidem bez domova

Momentálně hlavně zesiluje pomoc bezdomovcům, navyšuje počty lůžek, zřizuje i krizové středisko.  Cílem nových opatření je, aby tito občané přečkali současné silné mrazy bez újmy na zdraví. V městskou charitou provozovaném Domově sv. Františka, který funguje jako denní nízkoprahové centrum a noclehárna, proto připraví pro každého příchozího teplou židli, na níž může …

Číst dále »