Domů / Plzeňský rozhled (strana 6)

Plzeňský rozhled

Nenechávejte volně pobíhat své psy v přírodě

Krásné zimní dny, vyšší sněhová pokrývka a snad i v brzké době očekávané jaro protkané sluncem, pučení a kvetení rostlin a stromů či probíhající tok ptáků v přírodě. To všechno jsou projevy, které lákají milovníky přírody se svými psími miláčky k vycházkám. Nahrává tomu i téměř rok epidemiologická situace, která uzavřela řadu …

Číst dále »

Peníze z kraje podpoří spolky na venkově

Dotační program Plzeňského kraje je určen také na podporu spolkové činnosti na venkově, konkrétně jde například o opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021.  Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Je určen pro spolky, pobočné spolky …

Číst dále »

Pomozte s mapováním losa evropského na Šumavě

Kolik losů žije na Šumavě? Kde se nejčastěji pohybují? Přicházejí na Šumavu další? Na tyto a další otázky spojené s největším savcem obývajícím nejen národní park a CHKO Šumava, by měl odpovědět právě probíhající monitoring. Do něj může přispět každý, kdo losa, nebo jeho stopy zaznamenal, a to nejen na Šumavě. …

Číst dále »

Západočeská univerzita v Plzni připraví plán rovných příležitostí

Plán rovných příležitostí vznikne na základě genderového auditu, který letos na ZČU proběhne. Uskuteční se formou dotazníkového šetření, někde i prostřednictvím diskusí v takzvaných focus groups. „Genderový audit mimo jiné prověří kulturu pracovního prostředí, hodnoty, normy, komunikaci, ale také třeba organizační strukturu, možnosti kariérního růstu, rozdělení odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí a …

Číst dále »

Varovný informační systém obyvatelstva pro Plzeň

Město Plzeň chce vybudovat moderní digitální akustický systém, který bude pokrývat varovným akustickým signálem s možností použití verbální informace v případné ohrožené lokalitě na území města Plzně. Projekt v první fázi celkového záměru pokrytí města Plzně moderním digitálním akustickým systémem zapojí čtyři městské obvody, z třetího obvodu se jedná o oblast Valchy, dále Litice, Radčice a Malesice. Celkem bude osazeno 218 …

Číst dále »

Na celkové návštěvnosti ČR se Plzeňský kraj podílel 5,0 %

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2020 celkem 534 587 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje pokles o 38,7 %. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v průběhu roku 2020 byl zaznamenán pokles návštěvnosti po několika letech nepřetržitého růstu. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 61,9 %), kteří tvořili 22,4 % z celkového počtu hostů. U tuzemských …

Číst dále »

Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 milion tun odpadu

Celková produkce odpadů dosáhla v České republice v roce 2019 hodnoty 37,0 mil. tun. Z celkového množství odpadu tvořil 14,4 % odpad komunální. Další podrobná data o odpadech přináší aktuální publikace Českého statistického úřadu.   Z celkového objemu odpadu představoval 1,5 mil. tun nebezpečný odpad. V roce 2019 se do České republiky také dovezlo 2,6 mil. …

Číst dále »

ČEZ Distribuce ruší plánované odstávky elektřiny

Na základě předpovědi silných mrazů nebudou v období od 15. do 17. února 2021 realizovány plánované odstávky s přerušením dodávek elektřiny zákazníkům na celém distribuční území ČEZ Distribuce. V případě trvajících mrazů bude období zrušených odstávek prodlouženo. Energetici si uvědomují, že bez elektřiny se v dnešní době již neobejdeme. Odstávky elektřiny jsou bohužel zároveň …

Číst dále »