Domů / Plzeňský rozhled / Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet o 721  případů, tj. 18,5 %. Nejvíce dopravních nehod se stalo ve Středočeském kraji (16 332), téměř pětinový podíl z celé České republiky, a nejméně v kraji Karlovarském (2 670) s podílem 2,8 % v ČR.

Ve sledované časové řadě od roku 2010 byl nejmenší počet zaznamenaných nehod v Plzeňském kraji právě v roce 2010 a poté v roce 2014, přičemž od tohoto roku byl sledován rostoucí trend až do roku 2019. Od roku 2020 měl tento ukazatel spíše kolísavý charakter, v roce 2023 byl zjištěný počet nehod nejvyšší od roku 2010. Vývoj počtu dopravních nehod byl kromě jiného ovlivněn i opatřeními souvisejícími s covidem-19.

Nehodovost v kraji v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu byla v dlouhodobém vývoji nejvyšší právě v roce 2023, meziročně zde došlo k navýšení o 1,1 nehod na tisíc obyvatel. Plzeňský kraj měl v roce 2023 čtvrtou nejnižší nehodovost (7,6 nehod na tisíc obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji a oproti celorepublikové hodnotě byla v regionu nižší o 1,2. Nejlépe na tom byli v Jihomoravském kraji (4,8 nehod na tisíc obyvatel), naopak nejvyšší nehodovost byla zaznamenána v Libereckém kraji (11,7 nehod na tisíc osob). 

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2023 na území Plzeňského kraje dosáhly částky 382,0 mil. Kč, tj. 5,0 % z celkové výše věcné škody všech krajů. Tímto podílem se v celorepublikovém srovnání Plzeňský kraj umístil na desátém místě. Nejvíce věcných škod vzniklo na území Středočeského (18,4 %) a naopak nejméně jich bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (2,1 %). Oproti předchozímu roku výše majetkových škod v Plzeňském regionu narostla téměř o 89,6 mil. Kč, tj. O 30,6 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …