Domů / Plzeňský rozhled / Podnikatelé věří v závěru roku ekonomice více, spotřebitelé jsou naopak skeptičtí

Podnikatelé věří v závěru roku ekonomice více, spotřebitelé jsou naopak skeptičtí

Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se v prosinci zvýšila v odvětví průmyslu (+2,3 bodu), ve vybraných službách (+1,5 bodu) a v obchodě (+2,6 bodu). V odvětví stavebnictví se ve srovnání s minulým měsícem snížila (-5,4 bodu).

„S výjimkou dubna důvěra podnikatelů v průběhu celého roku oscilovala v poměrně úzkém pásmu 0,4 až 6,9 bodu a jinak tomu nebylo ani v prosinci. Z odpovědí respondentů lze vyčíst mírný optimismus, například v podobě očekávané budoucí poptávky. Ten se ale zřejmě z důvodu velmi obtížné předvídatelnosti budoucího vývoje, jenž v průzkumu uvádějí podnikatelé napříč ekonomikou, omezuje zatím pouze na vybraná odvětví, uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku meziměsíčně výrazněji poklesla. Počet respondentů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v následujících dvanácti měsících se ve srovnání s listopadem zvýšilZvýšil se také počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci i počet respondentů očekávajících její zhoršení v příštích dvanácti měsících. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se téměř nezměnil.

„Důvěra spotřebitelů se v závěru roku dostala na nejnižší hodnotu od ledna 2023. Domácnosti hodnotí svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími měsíci hůře a stále více respondentů se navíc domnívá, že se jejich finanční situace bude nadále zhoršovat. Přibližně třetina domácností rovněž uvádí, že sotva vyjde se svými finančními prostředky,“  sdělila  Anastasija    Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Počet dopravních nehod v kraji roste, stejně tak škody na majetku

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 zaznamenáno celkem 4 611  dopravních nehod a proti roku 2022 vzrostl jejich počet …