Domů / Plzeňský rozhled / Pomáhající Plzeň má pravidla pro rozdělování finančních darů

Pomáhající Plzeň má pravidla pro rozdělování finančních darů

Veřejnou sbírku s názvem Pomáhající Plzeň vyhlásilo město na začátku března. Jejím cílem bylo pomoci lidem nacházejících se na území krajské metropole, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, ale také těm, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Sbírku na dobu neurčitou na území České republiky schválili radní města, nyní také určili pravidla pro žadatele o poskytnutí daru z dané sbírky.

plzeňská radnice
David Šlouf

Mezi Plzeňany se v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině zvedla obrovská vlna solidarity. Město za ni velmi děkuje a zároveň děkuje všem dárcům, kteří do dnešního dne přispěli na sbírku garantovanou jejich městem. Na účte je již 3,019 milionu korun,“ uvedl náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Administraci veřejné sbírky svěřila rada města Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. Zároveň rozhoduje o uzavírání darovacích smluv na poskytnutí finančních prostředků z veřejné sbírky v souladu s jejím účelem, a to po předchozím souhlasem náměstka primátora, který má ve své kompetenci agendu sociálního začleňování a bytovou politiku.

Výše darů fyzické nebo právnické osobě nepřesáhne částku 20 tisíc korun v jednom kalendářním roce z finančních zdrojů veřejné sbírky. O vyšších darech rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně. Maximální výše daru je pak sto tisíc korun,“ vysvětlila vedoucí odboru Karolína Vodičková. Žádost o dar lze podat pouze na předepsaném formuláři (dostupný na www.pomahajiciplzen.eu) v českém nebo ukrajinském jazyce. Dar může být poskytnut i v nižší částce, než je požadovaná výše.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V obci Hradiště na Rokycansku dosáhla účast 97,30 %

V celkem třiceti třech obcích na území všech krajů s výjimkou Prahy rozhodli voliči o novém složení …