Domů / Plzeňský rozhled / Potřebujeme domácí drobné podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou

Potřebujeme domácí drobné podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou

Mgr. et Ing. Pavel Karpíšek není jen dlouholetým starostou obce Vejprnice, ale dlouhodobě se věnuje také podpoře ekonomického rozvoje v našem kraji. Působí totiž rovněž jako předseda Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK). Zeptali jsme se ho proto na dopady současné nízké nezaměstnanosti na fungování ekonomiky v Plzeňském kraji a také na možnosti podpory podnikání v našem regionu. 

Jaké služby nabízí firmám a podnikatelům Regionální hospodářská komora?

Snažíme se firmám a podnikatelům poskytovat poradenský a konzultační servis. Organizujeme pro ně sérii školení, seminářů, pořádáme workshopy i vzdělávací projekty. Vedle vzdělávací a informační oblasti ale pomáháme i v dalších věcech. Je u nás možné ověřovat certifikáty o původu zboží či vystavovat karnety ATA pro dočasný vývoz zboží. Funguje u nás kontaktní místo pro elektronické mýtné a využít je možné u nás i CzechPoint.

S kterými nejčastějšími problémy se firmy či podnikatelé území kraje potýkají?

Firmy v Plzeňském kraji tíží zejména nedostatek kvalifikovaných, ale teď už i nekvalifikovaných pracovních sil. V Plzeňském kraji, který leží na hranici, samozřejmě trvá problém odlivu pracovníků do zahraničí. Naopak novým a bohužel stále narůstajícím problémem jsou nedostudovaní žáci. Ti odejdou z učilišť, protože je zláká rychlá vidina výdělku. Vymění školu, aniž by ji dokončili, třeba už v šestnácti za výrobní linku. Později jim ale chybí i základní kvalifikace, aby mohli získat lépe placené pracovní místo, když už jsou starší a potřebují vyšší výdělek. Ekonomika tím přichází o kvalifikované pracovní síly.

Nezaměstnanost výrazně trvale klesá již několik měsíců. Jaká je situaci v regionu a jak v tomto ohledu pomáhá RHK PK?

Vláda pomocí investičních pobídek stále vytváří podmínky pro vznik nových a nových montoven. Vůbec nereaguje na aktuální situaci na trhu. To s sebou přináší nekontrolovatelný přísun pracovní síly ze zahraničí a s tím spojené problémy jako je bezpečnost, zdravotní rizika apod. To musí skončit!

A jak na to?

Stát musí skončit s lákáním montoven. Naším cílem ale musí být, aby u nás vznikaly podniky, které budou stát na něčem jiném než na práci u výrobního pásu. Potřebujeme podporovat domácí drobné podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou, protože to je to, co přinese investice do ekonomiky a vyšší platy pro zaměstnance. Ty podpoříme nejlépe omezením byrokracie a nesmyslných omezení.

V Plzni se často mluví o problému zahraničních pracovníků a jejich ubytoven. Vidíte na tomto poli zásadní problémy.

Jedna věc je bezpečnost, druhá otázka pracovních agentur. U nich bych se nebál inspirace v sousedním Německu, kde jsou pravidla pro fungování agentur opravdu tvrdá a nedávají moc prostoru k negativním jevům. Myslím, že potřebujeme změnu zákona v tomto směru. Navíc je třeba okamžitě přijmout pravidla pro kontrolu nelegálních,ale i legálních ubytoven, jejichž obyvatelé otravují nejen občany ve městech,ale i na venkově.

Náš kraj ovšem není jen Plzeň. Vy sám kromě dobrovolné aktivity v komoře působíte jako starosta obce v okrese Plzeň-sever. Jak se tedy daří živnostníkům a podnikání ve venkovských oblastech kraje?

Pro podnikání je klíčové bojovat s nesmyslnými regulacemi. Na venkově máte vždy dále k zákazníkům, méně jich bydlí ve Vašem nejbližším okolí. Podnikání je tam proto v jiné pozici, a když se ještě přidají zákony, které si mají „posvítit“ na podnikatele a živnostníky, může být stav někdy neudržitelný a podnikání končí. Pro podnikání mimo velká města potřebujeme hlavně dvě věci. První je kvalitní a fungující dopravní síť, druhou konec zákonů, které umožňují „hon“ na aktivní podnikatele. Potřebujeme proto v obou komorách parlamentu zástupce našeho kraje, kteří budou problémům podnikání rozumět a budou bojovat za zákony, které odstraní buzeraci živnostníků a podnikatelů. Tím zabráníme mizení obchodů, hospod, provozoven a firem z venkova. Tady nejde jen o zájem těch, co podnikají, ale všech lidí, kteří žijí mimo velká města. Bez drobných podnikatelů a živnostníků bude život ve venkovských částech kraje opravdu horší.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …