Domů / Plzeňský rozhled / Potřeby paliativní péče v českých nemocnicích v současnosti

Potřeby paliativní péče v českých nemocnicích v současnosti

Nemocniční paliativní péče – téma, o němž budou  hovořit účastníci XII. Celostátní paliativní konference, která se koná dnes 17. září 2021 v   Congress Center Parkhotelu v Plzni. V jednom z bloků bude promítán dokument o činnosti paliativního týmu Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý, který před týdnem získal ocenění na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary – zvláštní uznání poroty Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří FEDEORA v Soutěži Na východ od Západu; https://2market.cz/jednotka-intenzivniho-zivota-na-kviff/.

Na konferenci budou představeny výsledky více než dvouleté práce konziliárních paliativních týmů, které působí v sedmi zařízeních v ČR v rámci pilotního projektu MZČR. Tyto týmy poskytují konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice a pomáhají primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální a spirituální obtíže pacientů s potřebou paliativní péče. Cílem projektu je ověřit a implementovat do zdravotního systému tyto multidisciplinární týmy – jako model, který prokázal svou efektivitu (zlepšení kvality péče i života, úspora nákladů) v řadě zemí a který se postupně stává novým standardem péče. Informace o projektu: https://paliativa.cz/, v příloze stručné shrnutí.

Potřeby paliativní péče nejsou v českých nemocnicích v současné době u řady pacientů naplněny (60 % úmrtí v ČR nastává právě v nemocnicích) a existuje naléhavá potřeba tento stav zlepšit – koncept konziliárních paliativních týmů a model NPP na tento deficit reaguje a nabízí řešení pro budoucnost.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …