Domů / Plzeňský rozhled / Předvánoční čestná adopce želvy paprsčité žáků z Horní Břízy

Předvánoční čestná adopce želvy paprsčité žáků z Horní Břízy

Odpady a jejich recyklace je velké evropské téma. Neustále jich totiž přibývá. Papír a železo se vrací k novému zpracování již desítky let. Systém třídění domovního odpadu dává šanci zachránit též část použitého plastu a skla. Mimo zájem byl ale dlouho hliníkový potravinový obalový materiál od víček od jogurtů až po nápojové plechovky. Alespoň částečně přispět k jeho záchraně a zpracování na nové výrobky si předsevzala iniciativa na počest Dne Země vyhlášená již před téměř 15 lety čtvrtletníkem IRIS, časopisem o Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

želva paprsčitá – zoo Bojnice

V posledních letech seberou každoročně, především děti ze základních škol, od 2, 5 t až přes tři tuny této suroviny. Dříve se na tomto výsledku podílela zejména MŠ a ZŠ v Městě Touškově, nyní MŠ a ZŠ Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé, rovněž na severním Plzeňsku. V tomto školním roce už dokázali shromáždit na 300 kg použitých hliníkových odpadů. Pořadatel ocenil jejich píli zájezdem do východního Bavorska. Nejvzdálenějším podporovatelem sběru hliníku vyhlášeného čtvrtletníkem IRIS je pražská firma Beckman Coulter.

Podle statistik průměrný Čech vyprodukuje za rok asi 1,2 kg hliníkového odpadu z potravin. Použitý hliník se přitom na skládkách téměř nerozkládá. Na jeho povrchu se vytvoří vrstvička, která zabraňuje dalším reakcím. Dobře se však recykluje a spotřeba energie je v porovnání s jeho výrobou z bauxitu pouze pětiprocentní.

Každoročně se do sběrové soutěže zapojují další subjekty. Prozatím posledním je ZŠ v Horní Bříze. Motivací pro co nejlepší výsledky je pro její žáky i dnešní křest želvy paprsčité, jíž se současně stávají kmotry.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Informace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce nyní najdete na webu

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině si nyní mohou …