Domů / Plzeňský rozhled / Při návštěvě Úřadu městského obvodu Plzeň 3 roušku zdarma

Při návštěvě Úřadu městského obvodu Plzeň 3 roušku zdarma

Klienti Úřadu městského obvodu Plzeň 3, kteří si svoji roušku zapomněli, si ji mohou při návštěvě vyzvednout zdarma přímo na recepci úřadu. V blízkosti recepce je instalován i dávkovač na desinfekční gel.

Chceme tím především ochránit zdraví a bezpečnost nejenom našich zaměstnanců, kteří vykonávají tzv. činnost ´front office´ nebo těch, kteří se po předchozí domluvě scházejí s klienty, ale také klientů samotných,“ informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. „Kromě toho jsme na všech pracovištích úřadu, kde v kanceláři pracuje více lidí, zavedli pracovní režim tak, aby se zaměstnanci střídali a nedocházelo k vzájemnému setkávání. Veškerá jednání na našem úřadě se vedou přes ochranná plexiskla,“ dodává.

Pro veřejnost pak Úřad městského obvodu Plzeň 3 upravil úřední hodiny, a to v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin.

Chtěli bychom všechny klienty poprosit, aby pokud možno nahradili osobní kontakt písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a veškeré dokumenty adresované zaměstnancům úřadu či vedení obvodu doručovali pouze prostřednictvím elektronické komunikace, popřípadě, když toto nebude možné, prostřednictvím hlavní podatelny v přízemí budovy Úřadu městského obvodu Plzeň 3,“ doplnil Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Infolinka pro osoby se sluchovým postižením

Sluchově postižení mohou  komunikovat na webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz pomocí unikátní funkce přepisu hovoru „text …