Domů / Plzeňský rozhled / Příspěvky na očkování pro děti z Rokycan se mění

Příspěvky na očkování pro děti z Rokycan se mění

Způsob proplácení příspěvku na očkování pro rokycanské děti se od nového roku změnil. V minulých letech město proplácelo očkování rodičům dětí s trvalým pobytem v Rokycanech v určitých případech. Konkrétně se hradily vakcíny na pneumokoková a rotavirová onemocnění, dále pak klíšťová encefalitida a meningitida. Protože většinu těchto očkování v současné době hradí zdravotní pojišťovny, vzniknul nový způsob proplácení, aby se příspěvek města nekryl s příspěvky zdravotních pojišťoven.  

Nově tak má každé dítě s trvalým pobytem v Rokycanech od narození do patnácti let věku u města „finanční obnos“ ve výši dvou tisíc korun, které může zákonný zástupce nebo osoba o dítě pečující čerpat na jakékoliv očkování nehrazené nebo částečně hrazené ze strany pojišťoven. Částku dvou tisíc korun je možné čerpat i na více druhů očkování, pokud nepřesáhne limit. Pokud by například zdravotní pojišťovna neproplatila celou částku, bude moci rodič žádat o proplacení rozdílu mezi částkou hrazenou pojišťovnou a tím, co by musel uhradit.

A co je k žádosti potřeba? Rodič nebo osoba mající dítě v péči prokáže předložením očkovacího průkazu, že dítě je očkované danou vakcínou, dále předloží doklad o zaplacení požadovaného očkování a občanský průkaz. Osoba pečující musí také přinést rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Dále pak žadatel stvrdí podpisem, že požadovanou částku neuplatňoval na zdravotní a podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že vakcínu hradí pojišťovna jen částečně, doloží částku hrazenou ze strany pojišťovny a město mu proplatí rozdíl mezi cenou vakcíny a částkou hrazenou pojišťovnou. Příspěvek se proplácí na účet žadatele.

Žádosti budou moci rodiče či osoby pečující uplatňovat na Městském úřadu v Rokycanech, na odboru sociálním a zdravotním. Informace o příspěvcích jsou k dispozici na webových stránkách města a na telefonních číslech 371 706 226 nebo 371 706 260.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Krizový štáb řešil dopad zákazů na Plzeňany i otázku Globusu

Plzeň spouští velkou kampaň, bude občanům vysvětlovat, co v realitě znamenají nová rozsáhlá vládní opatření platná …