Domů / Plzeňský rozhled / Program na udržení vody a na snižování dopadů sucha

Program na udržení vody a na snižování dopadů sucha

Účelem dotačního programu, který vyhlásil Plzeňský kraj,  je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na udržení vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

Jezero Laka, foto Tomáš Kolařík

Podpora je určena na náklady na realizaci projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu, schopnost udržení vody v zemědělské půdě a srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí.

Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů, primárně zaměřených na zlepšení míry retence vody ve volné krajině, nebo v zastavěných územích obcí. Celkem budou rozděleny dva miliony korun. Dotační program bude vyhlášen do 1. 3. 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2021.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …