Domů / Plzeňský rozhled / Putování bez hranic srdcem Evropy po nových stezkách

Putování bez hranic srdcem Evropy po nových stezkách

V rámci projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ se dnes v Železné Rudě   otevřou nové turistické stezky. Projekt realizovaly v letech 2016 – 2019 Mikroregion Šumava-západ, Obec Modrava, Obec Dlouhá Ves, ILE Nationalpark Gemeinden, Město Grafenau a Město Schönberg.

Šumava

Jedná se o projekt s velkým územním zásahem na ploše zhruba 1 000 km2 a rozkládá se na území 21 českých a bavorských obcí. Projekt je zajímavý také množstvím aktivit. Na území Šumavy a Bavorského lesa byly vybudovány turistické stezky, které zahrnují tři základní cíle. Je to popis stezek a jejich digitalizace, dále dobudování turistické infrastruktury a také v neposlední řadě obnova a propagace historických staveb,“ sděluje koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Ing. Jaroslav Tachovský.

Všechny stezky jsou tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní dědictví regionu. Je třeba zmínit především Sklářskou stezku, Dřevařskou stezku, Zlatou stezku, Stezku na poutní místo Křížkov, Stezku zlatokopů či Železnou stezku. Tyto stezky jsou cíleně zaměřené na kulturní dědictví a dále Hadí stezka, která je orientovaná na přírodu regionu. Všechny stezky jsou popsány a popis je digitalizován. Na význačných místech všech stezek jsou umístěny QR kódy, které umožní turistovi načíst přímo v terénu informace o dané lokalitě na mobil. 

Na některých stezkách byla dobudována základní turistická infrastruktura jako krytá odpočívadla, lavičky, stolky či dřevěné informační tabule. Na Hadí stezce byly osazeny relaxační a naučné prvky. Na Sklářské stezce byla opravena hrobka sklářské rodiny Schmidů, která vlastnila sklárnu v Anníně. Dále je zde postavena replika sklářské pece v Alžbětíně. Na Železné stezce na Špičáku byla postavena replika železné pece a v Hamrech byl obnoven historický kříž na poutním místě Křížkov. Obdobné aktivity probíhají i na území Bavorska. Stezky jsou propojeny ve dvou základních turistických východiscích a to v Železné Rudě a na Bučině. Tvoří tak jeden propojený systém na území Šumavy a Bavorského lesa.

Další významnou součástí projektu Putování bez hranic srdcem Evropy je vytvoření informačního turistického portálu Šumava – Bavorský les. Portál je společným dílem Mikroregionu Šumava-západ a ILE Nationalpark Gemeinden a je určen především pro turisty a zájemce o místopis a historii společného přeshraničního regionu,“ říká  Jaroslav Tachovský.

Jednu část portálu tvoří popis území včetně historie. Dále obsahuje informace o turistických stezkách, možnostech sportovního i kulturního vyžití a také přibližuje společnou historii území. Důležitou součástí portálu jsou i tipy na výlety rozdělené tematicky i dle cílových skupin.

Nadnárodní význam a také kvalitu projektu podtrhuje jeho ocenění v rámci Veletrhu Grünen Woche v Berlíně, který je zaměřen na rozvoj venkovských oblastí a regionálních produktů. Projekt se prosadil v tvrdé konkurenci dalších 26 projektů a obsadil první místo. Ocenění předávala spolková ministryně výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů Německa Julia Klöckner, což jen dokládá význam tohoto vyznamenání a také celé akce.

Vybudování stezek je součástí projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“. Projekt je z 85 % spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a česká část dále z 5% z rozpočtu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj).

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …