Domů / Plzeňský rozhled / Regenerace sídliště Košutka chybějící parkovací místa nevyřeší

Regenerace sídliště Košutka chybějící parkovací místa nevyřeší

V současné době schází v Městském obvodě Plzeň 1 vybudovat zhruba 2 200 parkovacích míst a poptávka po dalších bude v blízké době narůstat. Situaci měl alespoň částečně řešit Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka, který již od roku 1984 počítal s výstavbou parkovacího domu s kapacitou více než 450 parkovacích míst.

Jak zdůrazňují plzeňští Piráti, kvůli táhlým sporům investora a města Plzně se s původně plánovanou výstavbou nezačalo, ačkoli vybudování parkovacího domu byl jasně deklarovaný veřejný zájem. Místo parkovacího domu ale v brzké době vyrostou věžové domy s byty a administrativními prostory. Navíc bez jakéhokoli veřejného projednání s místními občany. S tím Piráti  na zasedání zastupitelstva města Plzně rezolutně nesouhlasili.

Celý problém podle nich však odstartoval v   roce 2004, kdy se původní projekt parkovacího domu proměnil na projekt bytového domu (105 bytů) a 2 halových garáží. To se z pochopitelných důvodů nelíbilo místním obyvatelům z Krašovské, Toužimské a Žlutické ulice, kteří místo zahušťování osídlení v lokalitě od roku 2005 ještě více volali po vyřešení problému s nedostatkem parkovacích míst. Město jako majitel pozemků výstavbu svým způsobem brzdilo, až nakonec došlo ke změně investora, který projekt upravil tak, že sice nevznikne monolitický blok obytných budov, ale parkovací místa budou určená téměř výhradně pro nové bytové jednotky. Na stávající obyvatele developer nově myslí navýšením o 22 parkovacích míst oproti projektu z roku 2004, a to na „krásných“ 62 nových stání.

Nový projekt je prý sice lepší, co se zachování průhledů směrem do parku týče. Problém parkovacích míst nicméně neřeší, dokonce spíše prohlubuje (i za předpokladu 1 parkovacího místa na 1 byt). Stávající obyvatelé díky tomuto projektu přijdou o jednu z mála ploch, kde by bylo možné vybudovat parkovací dům, o úbytku zeleně na sídlišti ani nemluvě.

K tomuto projektu se vyjádřil technický náměstek Pavel Šindelář:

„Vlastní změna Projektu regenerace sídliště Plzeň – Košutka, která byla předmětem schválení v ZMP, mění funkci pouze jednoho objektu při Studentské ulici, přičemž zachovává všechny ostatní plochy v lokalitě beze změny. Tento objekt byl původně navržen na parkování. Nově bude moci být objekt polyfunkční, což bude umožnovat jak funkci parkování, tak např. i funkci služeb. V konkrétním projektu, který je v místě dlouhodobě právě v souladu se zmiňovaným Projektem regenerace připravován, dochází oproti předchozímu řešení k dalšímu navýšení parkovacích míst pro veřejnost. Upravený projekt integruje více parkovacích stání v objektech, a tím méně omezuje parkování pro potřeby veřejnosti na povrchu.

Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka byl s veřejností projednán na veřejném jednání dne 8. 11. 2016. Následná změna spočívající v rozšíření využití jednoho objektu, a to bez dopadu do okolí, byla předmětem jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 dne 16. 9. 2020.“

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Sezóna na Šumavě nabídne zájemcům zážitkové programy

V pondělí 10. května bude spuštěna registrace na 30 komentovaných vycházek v rámci speciálního programu k výročí třiceti …