Domů / Plzeňský rozhled / Regionální účty v Plzeňském kraji- žádná sláva

Regionální účty v Plzeňském kraji- žádná sláva

Plzeňský kraj dosáhl v roce 2019 v HDP na 1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU 28 členských zemí. V letech 20132018 se Plzeňský kraj v rámci mezikrajského porovnání umisťoval v tomto ukazateli trvale na třetím nejvyšším místě za Hl. městem Prahou a Jihomoravským krajem. V roce 2019 se však dostal až na páté místo za Středočeský a Královéhradecký kraj. Růst produktivity práce zpomalil a v roce 2019 byl meziroční růst v tomto ukazateli nejnižší ze všech krajů. Míra investic byla v roce 2019 čtvrtá nejnižší. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele meziročně rostl nejrychleji ze všech krajů a Plzeňský kraj se zařadil na třetí nejvyšší místo.

Regionální účty představují významný zdroj pro hodnocení ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů. Vycházejí z údajů ročních národních účtů sestavených pro Českou republiku, metodicky odpovídají Evropskému systému účtů (ESA 2010) a důsledně dodržují pravidla a doporučení platná pro členské země Evropské unie, s nimiž jsou plně harmonizované.

V souladu s metodikou ESA 2010 jsou regionální účty zjišťovány pracovištní metodou, to znamená, že makroekonomické ukazatele za podniky jsou rozděleny do regionů podle skutečného místa působení jeho pracovišť. Hrubá přidaná hodnota za organizace, které působí ve více regionech, je alokována na základě objemu mzdových prostředků vyplacených zaměstnancům v jednotlivých krajích. Ukazatele účtů domácností se vztahují k místu bydliště domácností.

Regionální makroekonomické ukazatele jsou revidovány v souladu s revizemi ročních národních účtů. Aktuální údaje zahrnují výsledky mimořádné revize ročních národních účtů v roce 2020která se týkala celé časové řady. Údaje za rok 2019 zatím vycházejí z notifikační verze ročních národních účtů.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Originální balet Sněhurka přitančí až k vám domů

V polovině února spustilo Divadlo J. K. Tyla on-line cyklus První řada u Vás doma, díky …