Domů / Plzeňský rozhled / Řeka není problém, řeka je dar! Tvrdí Rokycanští o protipovodňových záměrech

Řeka není problém, řeka je dar! Tvrdí Rokycanští o protipovodňových záměrech

Cílem projektu protipovodňových opatření v Rokycanech je naplnit nevyužitý potenciál vodních toků ve městě a dosáhnout výrazného zkvalitnění veřejného prostoru podél řeky Klabavy a Holoubkovského potoka při zajištění ochrany obyvatel  před povodní.   

„Město spolu s občany iniciovalo změnu protipovodňové ochrany, která nyní zahrnuje vytvoření veřejného prostoru a propojení jednotlivých částí města. Součástí je zpřístupnění a zpřírodnění vodních toků Klabavy a Holoubkovského potoka. Projekt představíme zájemcům společně s projektanty ve středu 22. května od 15 hodin v zasedací místnosti Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1,“ uvedl místostarosta města Jiří Sýkora.

Základními principy návrhu projektu jsou: 

  • revitalizace koryta a podpora veřejného prostoru,
  • zpřístupnění řeky a pěší prostupnost města,
  • protipovodňová ochrana, dynamika štěrkového koryta,
  • cyklostezka jako páteř konceptu.

Mimo protipovodňovou ochranu návrh usiluje o využití řeky jakožto koridoru prostupnosti umístěním cyklostezky propojující centrum města s extravilánem na levobřezní bermu, kdy by tento krok umožnil projet celé město bez kontaktu s automobilovou dopravou a v bezprostřední blízkosti s Klabavou  a výrazně by tím   došlo ke zvýšení rekreačního potenciálu oblasti jak pro místní, tak pro potenciální návštěvníky. Navrhovaná opatření v rámci řešeného území vyjma nejnižšího patra koryta řeky reagují na charakter okolí – vytvoří se postupný přechod z parkových ploch v centru sídla do oblastí za periférií města.

Náklady na realizaci jsou momentálně odhadovány na 920 milionů korun.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …