Domů / Plzeňský rozhled / ROKYCANŠTÍ PATRIOTI zachraňují varhany. Pomůžete?

ROKYCANŠTÍ PATRIOTI zachraňují varhany. Pomůžete?

Varhany v kostele Panny Marie Sněžné jsou historicky velmi cenným nástrojem. Římskokatolická církev je k liturgickým potřebám omezeně využívá, ale pro koncertní přednes jsou již zcela nevhodné. Rokycanská farnost, která potřebuje značné finanční částky na opravu dalších objektů, nemá volné prostředky na financování kompletní opravy varhan.

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI proto přišel s myšlenkou uspořádat veřejnou sbírku na jejich opravu. Uvědomuje si, že zachování varhan není jen věcí církve a věřících, protože kostel slouží všem obyvatelům města. Organizováním sbírky naplňuje jednu z jejich činností – ochranu a obnovu místních památek. Doufáme, že se sbírkou podaří získat potřebné finance na obnovu varhan a v následujících letech budeme moci v Rokycanech uspořádat řadu krásných varhanních koncertů.

Na pomoc sbírce se konají i následující akce:

Ve čtvrtek 12. prosince v 17.30 hodin u kapličky sv. Václava v Borku nad rybníkem vystoupí Pěvecký sbor Rokycany. Vánočně laděné písničky s kytarou dále zahraje a zazpívá Vojtěch Moulis. Pro účastníky setkání budou připraveny teplé nápoje a občerstvení. Lampičky a svíčky pro vytvoření předvánoční nálady jsou vítány. Kaplička bude po dobu akce otevřená k prohlídce a rozjímání.

Ve čtvrtek 19. prosince v 17.30 hodin u kapličky Panny Marie Bolestné v Rokycanech u koupaliště vystoupí Duo Arioso z Rokycan. Pro účastníky setkání budou připraveny teplé nápoje a občerstvení. Lampičky a svíčky pro vytvoření předvánoční nálady jsou vítány. Kaplička bude po dobu akce otevřená k prohlídce a rozjímání.

Předpokládá se, že oprava varhan bude stát 4 miliony korun. Současně se sbírkou bude římskokatolická farnost žádat o finanční podporu z různých dotačních titulů v závislosti na jejich vyhlášení. Sbírka by měla pokrýt zhruba třetinu nákladů na opravu, zbývající částka by měla být financována z dotačních titulů. Očekává se, že po získání částky 700 tisíc Kč budou restaurátorské práce zahájeny. Realizace opravy se předpokládá ve třech etapách, takže by varhany mohly být opraveny za 3 roky od vlastního zahájení prací.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Strážníci kontrolovali psy a jejich majitele

Na pejskaře se zaměřili při  mimořádné kontrolní akci strážníci městské policie v centru Plzně. Hlavním úkolem …