Domů / Plzeňský rozhled / Rokycany se snaží zbavit Bílé haldy, už více než 60 let

Rokycany se snaží zbavit Bílé haldy, už více než 60 let

Již od konce 19. století je na okraji centra města Rokycan tzv. Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovi hutě, kde jsou navršené hromady strusky. V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa. Doposud se na pozemku města nachází přibližně 25 tisíc tun materiálu.

Město proto zatím nemůže využít pozemek kousek od centra ke stavebním parcelám, náklady na uložení materiálu na skládku jsou ve výši přibližně 50 milionů korun. O haldu není zájem ani jako o stavební materiál.

„Naším cílem je konečně odvézt materiál z prostoru Bílé haldy a dle schváleného Územního plánu Rokycan na pozemku vybudovat 16 parcel pro rodinné domy. Bohužel předchozí snahy vždy skončily neúspěšně. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů. Zájemce bude muset odvézt veškerý materiál a vybudovat technickou infrastrukturu potřebnou pro výstavbu rodinných domů včetně přístupových cest, které poté předá do majetku města Rokycany,“ vysvětlil starosta města Rokycan Tomáš Rada.

Zastupitelstvo města schválilo nyní pouze záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy o výměře 10 782 metrů čtverečních za minimální cenu 300 Kč/m2 + platnou sazbu DPH. Jsou zde ale stěžejní podmínky před samotným prodejem. Budoucí kupující bude muset do jednoho roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zlikvidovat odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou.

„Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů,“ uvedl místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Město   si nechalo zpracovat odborné posouzení, kdy cena doporučená k prodeji pozemku, tak jak se aktuálně nachází, tedy včetně strusky, kterou je potřeba odvézt a pozemek následně zasíťovat, je 159,75 Kč/m2.

„Pokud by město samo odváželo materiál, jen cena za uložení na skládce Němčičky by byla cca 50 milionů korun. Jedná se však pouze o teorii, na takové množství materiálu není na skládce místo. Materiál navíc nelze využít jako například stavební kamenivo na stavbu komunikací z důvodu jeho malé pevnosti,“ připomněl Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

Bílou haldu tvoří hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen. Tím, že je materiál dlouhá léta na hromadě, je nyní komplikované jej z hromady vytěžit.  V rámci současné nabídky na odvoz Bílé haldy Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany jednal současně se stávajícím nájemcem a s novým zájemcem. Oba souhlasili s tím, že by se na odvozu materiálu podíleli současně.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Informace o vodě ve Velkém boleveckém rybníce nyní najdete na webu

Výšku hladiny, množství dočerpané vody z Berounky i aktuální teplotu vody při hladině si nyní mohou …