Domů / Plzeňský rozhled / Rozpočet kraje je limitován současným vývojem ekonomiky

Rozpočet kraje je limitován současným vývojem ekonomiky

Návrh rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022, který je navržen jako schodkový ve výši 1,995 mld. Kč, schválili a doporučili ke schválení krajskému zastupitelstvu radní. Schodek rozpočtu bude kryt z vlastních zdrojů Plzeňského kraje a využitím úvěru. Nejnáročnější oblastí i nadále zůstává doprava, kde bude proinvestována téměř polovina krajského rozpočtu.

hejtmanka kraje Ilona Mauritzová

Výdajová stránka rozpočtu byla sestavena z požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu. Příjmová stránka rozpočtu pak vychází z předpokladů daňových výnosů predikovaných Ministerstvem financí ČR, z nezávislých analýz bankovních analytiků a zkušeností z minulých let. Samostatnou součástí rozpočtu kraje jsou výdaje a příjmy vyplývající z potřeb financování individuálních projektů dotovaných státem, či z EU, které jsou evidovány a aktualizovány v elektronickém systému.

„Rozpočet pro rok 2022 je sice navržen jako schodkový, ale musíme brát v úvahu, že možnosti kraje jsou limitovány vývojem ekonomiky, výběrem daní a jejich přerozdělením z rozpočtového určení daní. Bude důležité, zda vývoj příjmů bude stoupat, či opět nastane stagnace příjmů. Zřetel je nutné brát také na stoupající výdaje, zejména v příspěvkových organizacích kraje,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Součástí rozpočtu je i pokrytí požadavků obcí a různých neziskových organizací, podpora výjimečných osob a projektů na území kraje.

Z všech dodaných podkladů je sestaven návrh rozpočtu na rok 2022 jako schodkový ve výši 1,995 mld. Kč, objemem výdajů ve výši 8,6 mld. Kč a objemem příjmů ve výši 6,6, mld. Kč. V roce 2021 byl schválený rozpočet se schodkem 1,312 mld. Kč.

Schodek rozpočtu je krytý vlastními zdroji uspořenými v minulých letech ve výši 618 mil. Kč (pro rok 2021 bylo krytí 837 mil. Kč) a ze sjednaného bankovního úvěru 1,37 mld. Kč (pro rok 2021 výše úvěru 475 mil. Kč).

náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek

„Prioritami kraje je zajištění předfinancování dotovaných projektů, financování oprav a rekonstrukce silniční sítě, investice do majetku kraje a stabilita fungování vlastních organizací,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky a investic Pavel Karpíšek.  Ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2021 jsou výdaje pro příští rok vyšší o 822 mil. Kč. „Dlouhodobě je finančně nejnáročnější oblast dopravy, tj. výdaje na dopravní obslužnost, vlaky a autobusy, a opravy a rekonstrukce silniční sítě v majetku kraje. Jen v této oblasti se plánuje proinvestovat 4,1 mld. Kč, a to je více než 47 % rozpočtu výdajů kraje,“ vysvětluje Pavel Karpíšek.

Největší stavbou je v letošním i příštím roce projekt „stavba západního okruhu Plzně“. Po dvou letech, kdy kraj musel krátit vlastní výdaje i výdaje jeho příspěvkových organizací z důvodů dopadů pandemie covid-19 v závislosti na snížení daňových příjmů, je pro rok 2022 u všech oblastí plánován nárůst (kromě oblasti zdravotnictví). Celkový nárůst proti schválenému rozpočtu na rok 2021 činí více než 10 %. Důraz je kladen převážně na kapitálové výdaje.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Příjmy domácností v prvním pandemickém roce rostly, i když nerovnoměrně

V roce 2020 meziročně vzrostly příjmy českých domácností téměř o 5 %, reálně o 1,7 %. Takzvaná …