Domů / Plzeňský rozhled / Silnice I/27 mezi Horní Lukavicí a Přešticemi bude dnes hotová

Silnice I/27 mezi Horní Lukavicí a Přešticemi bude dnes hotová

Nejpozději dnes  bude opět plně zprovozněna silnice I/27 v opravovaném úseku mezi Horní Lukavicí a Přešticemi.

Stavebními úpravami prošel úsek komunikace od napojení budované přeložky Šlovice – Přeštice na silnici I/27 až po křižovatku s místními komunikacemi Průmyslová a Na Chmelnicích v Přešticích. Celková délka opravované trasy byla téměř 1,8 kilometru.
Během opravy došlo k odfrézování starého asfaltové souvrství vozovky. Provedeny byly lokální opravy, byly strženy krajnice, pročištěny příkopy a opraveny hospodářské sjezdy. Následně byla provedena pokládka nové podkladní, ložní a obrusné vrstvy vozovky. Stavba zahrnovala i rekonstrukci propustku v řešeném úseku.

Kvůli úplné rekonstrukci tohoto úseku komunikace a nutnosti dodržení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků na staveništi byla silnice I/27 ve směru od Přeštic do Plzně uzavřena po celou dobu trvání stavebních prací. Objízdná trasa v tomto směru byla vedena přes Dolní Lukavici. Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy, kdy místem projede více než 16 tisíc vozidel denně se jednalo o nejbezpečnější možné řešení. Dokončením stavebních prací tak končí i nutnost využívat objízdnou trasu a doprava bude opět vedena po hlavním tahu.

Opravu, která bude dokončena s několikadenním předstihem oproti původnímu plánu, prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic společnost Silnice Klatovy a.s.. Ta uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby 20,6 mil. Kč bez DPH.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je obec Kařez

Soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje 2022, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec …