Domů / Plzeňský rozhled / O šlechtici z Horšovského Týna, který pomohl ukončit třicetiletou válku

O šlechtici z Horšovského Týna, který pomohl ukončit třicetiletou válku

Výstava Národního památkového ústavu s názvem Maxmilián Trauttmansdorff diplomat dvou císařů, jeho zásluhy o vestfálský mír (1648) a památky na něj na zámku Horšovský Týn v České republice doprovodí od 24. října mezinárodní vědeckou konferenci v dolnosaském městě Osnabrück o vestfálském míru, kterým byla v roce 1648 ukončena třicetiletá válka. Výstava bude k vidění v prostorách historické radnice do 29. 10. 2018. 
Výstavu pro veřejnost otevřel primátor města Wolfgang Griesert (uprostřed) společně se Zástupcem velvyslance České republiky v Německu Milanem Čoupkem (vlevo) a ředitelem Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petrem Pavelcem (vpravo).

Výstava Národního památkového ústavu v německém Osnabrücku představí císařského vyslance hraběte Maxmiliána z Trauttmansdorffu (1584–1650), majitele zámku Horšovský Týn v západních Čechách, a vyzdvihne jeho zásluhy při klíčových diplomatických jednáních, které vedly k ukončení krvavého konfliktu třicetileté války. Připomenuty budou i evropsky významné památky na Maxmiliána Trattmansdorffa i na jednání vestfálského mírového kongresu, které se dochovaly ve sbírkách Státního hradu a zámku Horšovský Týn. Mezi nejvýznamnější patří pero, jímž byl podle rodové tradice vestfálský mír podepsán.

Výstava se koná v prostorách historické radnice města Osnabrück v místech, kde v roce 1648 probíhal vestfálský mírový kongres. Výstavu pro veřejnost otevřel primátor města Wolfgang Griesert společně se zástupcem velvyslance České republiky v Německu Milanem Čoupkem a ředitelem Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petrem Pavelcem. Z rukou české delegace poté pan primátor převzal jako dar kopii vestfálského pera, jehož originál je součástí sbírek Státního hradu a zámku Horšovský Týn. Od 24. 10. bude výstava součástí mezinárodní konference o vestfálském míru (Friedensende und Friedensanfang vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart) u příležitosti výročí jeho uzavření 24. října 1648.

Maximilian z Trauttmansdorffu byl nejvýznamnějším členem rodu Trattmansdorffů, který pocházel ze Štýrska a v 17. století se usadil také v Čechách. Hlavním sídlem rodu byl zámek Horšovský Týn, Trauttmansdorffové vlastnili také například zámek Litomyšl nebo Protivín v jižních Čechách.

Maxmilián z Trauttmansdorffu se stal roku 1645 hlavním císařským vyslancem při mírových jednáních v německých městech Münsteru a Osnabrücku. Jejich cílem bylo ukončit třicetiletou válku, která začala 23. května 1618 Pražskou defenestrací. Během jednání vypracoval Trauttmansdorff návrh mírových smluv nazvaný Instrumentum Trauttmansdorffianum, který se stal posléze základem mírových smluv podepsaných 24. 10. 1648. Hrabě Trauttmansdorff si získal respekt a úctu zúčastněných diplomatů a je všeobecně vnímán jako hlavní tvůrce vestfálského míru.

Výstava je jednou z aktivit projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii a je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. Nad výstavou převzali záštitu ministři zahraničních věcí a kultury ČR, Jan Hamáček a Antonín Staněk, a velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Jan Podivínský.

Záměrem projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je zkoumat a prezentovat diplomatické mise české šlechty při důležitých evropských událostech a současně také zjistit podíl šlechtických diplomatů na vývoji vztahů mezi Evropu a vzdálenějším světem, včetně kulturních a společenských stop, které tyto kontakty zanechaly na území dnešní České republiky. Kromě domácích aktivit, které vyvrcholily v červenci tohoto roku otevřením expozice Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé na zámku v Jindřichově Hradci, je cílem projektu také navázat mezinárodní kulturní kontakty a informovat odborníky i širší veřejnost o hodnotách kulturního dědictví České republiky. Kromě Osnabrücku se projekt dosud představil v Bruselu, Římě a Vídni. Do konce roku jej čeká Madrid a Tokio.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Nejvíce trestných činů v kraji bylo v okrese Plzeň-město – 45,9 %

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 registrováno méně trestných činů než v předchozím roce. Nejvýraznější trestná činnost …