Domů / Plzeňský rozhled / Snaží se vodu vrátit tam, kde dříve byla – do rašelinných smrčin

Snaží se vodu vrátit tam, kde dříve byla – do rašelinných smrčin

Blatka je vzácná borovice příbuzná kosodřevině. V chráněné krajinné oblasti Český les roste jen na několika málo místech. Jedním z nich je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Pavlova Huť. Borovicím se tu ale nyní nedaří kvůli narušenému vodního režimu. Na Sklářském potoce, který území odvodňuje, se letos budují nové dřevěné hrázky. Ty zpomalují odtok a napravují vodní režim v komplexu rašelinných a podmáčených smrčin.

blatka v Pavlově Huti, foto Jiří Kadera

Aby se zabránilo odvoďnování rašelinných smrčin na Pavlově Huti, postavil podnik Lesy ČR v 90. letech na Sklářském potoce několik příčných přehrážek ze dřeva, které zvedly hladinu vody v potoce, zpomalily její odtok a vrátily vodu do území. Bohužel dnes se již rozpadají. Letos tak byla ve spolupráci CHKO Český les a Lesy ČR obnovena jedna z přehrážek na horní části potoka. Díky tomu vodní hladina dosahuje k terénu a přes levý břeh by se měla voda opět rozlévat do centrální části přírodní rezervace Pavlova Huť. V dalších letech budeme sledovat, jak se tu voda drží, a případně pokračovat v podobných opatřeních,“ popisují společný postup Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Tomáš Rau z Lesů České republiky, s. p.

Přehrážka na Sklářském potoce, foto Markéta Kašparová

V minulosti vedla podél rezervace tzv. železná opona. U potoka stály drátěné zátarasy pod vysokým napětím. Původní mělké koryto potoka bylo přeloženo, napřímeno a zahloubeno. Po pádu železné opony sice ploty zmizely, ale jizvy v krajině zůstaly. Dnes je potřeba tyto staré rány opět  zahojit, vodu vracet do mokřadů a rašelinišť a pomoci tak zdejší přírodě.

rašelinná smrčina, foto Markéta Kašparová

Podmáčené a rašelinné smrčiny pomáhají zadržet vodu v krajině a příznivě ovlivňují klima. Snažíme se vodu vrátit tam, kde dříve byla,“ dodává Martin Jiran.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Úpravy sítí pro připojení obnovitelných zdrojů si vyžádají miliardy korun

Do své distribuční soustavy letos investuje společnost ČEZ Distribuce  rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší …