Domů / Plzeňský rozhled / Spotřebitelé očekávají zhoršení jejich finanční situace

Spotřebitelé očekávají zhoršení jejich finanční situace

Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti červenci vzrostl o  0,3  bodu na hodnotu 87,0. Indikátor důvěry podnikatelů meziměsíčně mírně vzrostl o  0,8 bodu na hodnotu 85,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se naopak snížil o 1,6 bodu na  hodnotu 94,4. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a  indikátor důvěry spotřebitelů výrazně nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,7  bodu na hodnotu 91,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se znovu výrazně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti červenci nezměnil. Ve srovnání s minulým měsícem se mírně snížil podíl podnikatelů očekávajících zvýšení výrobní činnosti v následujících třech měsících. Současně ale již čtvrtý měsíc v řadě klesl podíl podnikatelů očekávajících snižování počtu zaměstnanců. Aktuální konjunkturální průzkum  také ukazuje na to, že v srpnu dále rostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v příštích třech a zejména šesti měsících. Meziročně je důvěra v průmyslu stále nižší. 

Důvěra v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 106,7. Hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stále však převažují podnikatelé hodnotící celkovou poptávku jako nedostatečnou. Ve srovnání s červencem poklesl podíl podnikatelů očekávajících snižování počtu zaměstnanců. Oproti srpnu loňského roku je důvěra ve stavebnictví výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se v porovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 96,4. V porovnání s červencem podnikatelé v obchodě výrazně lépe zhodnotili celkovou ekonomickou situaci. Stav zásob zboží na skladech se  meziměsíčně nezměnil. Podíl podniků, očekávajících pro období příštích tří měsíců zlepšení své ekonomické situace, se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 75,7. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně nezměnilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se téměř nezměnil. Ve srovnání s červencem se snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky pro období příštích tří měsíců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v srpnu důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 94,4. Obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace jsou v srpnu stejné jako v červenci. Oproti minulému měsíci se ale spotřebitelé více obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu cen jsou stále vysoké. V srpnu dále výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …