Domů / Plzeňský rozhled / Stát jedná s Chotěšovem o vzniku stanoviště letecké záchranky

Stát jedná s Chotěšovem o vzniku stanoviště letecké záchranky

Stanoviště letecké záchranné služby pro Plzeňský kraj, které by v případě realizace projektu Strategického podnikatelského parku Líně nahradilo současné umístění na letišti Plzeň-Líně, by mohlo vzniknout nedaleko obce Chotěšov. Podle vyhledávací studie, která posuzovala několik lokalit v kraji, je nejvhodnějším místem lokalita Chotěšov-Krůtí Hora. Pozemky v katastrálním území obce Chotěšov vlastní město Plzeň, které už je přislíbilo poskytnout. Předběžné posouzení ukázalo, že v souvislosti s provozem nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech obce ani v okolí.

„V usnesení vlády jsme se v případě realizace projektu podnikatelského parku Líně zavázali zachovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji a děláme pro to maximum. Vybraná lokalita je v blízkosti současného letiště Plzeň-Líně, má dobrou polohu pro záchranáře a bude mít minimální dopady na obyvatele okolních obcí. Varianta LZS v této lokalitě byla představena Ministerstvu zdravotnictví, Armádě ČR, obci Chotěšov i Úřadu pro civilní letectví. Postupujeme také v koordinaci s městem Plzeň a Plzeňským krajem, kterým děkujeme za součinnost. Prověřujeme už jen poslední detaily. Platí také, že lokalita umožní nepřetržitý provoz 24 hodin 7 dní v týdnu i další rozvoj útvaru Armády ČR, který LZS v Plzeňském kraji zajišťuje. Výhodu vidíme i v tom, že se lokalita ukazuje jako nejvhodnější pro potenciální náhradní civilní letiště, a LZS by tak do budoucna byla součástí širšího areálu, byť časově jsou tyto projekty odděleny,“ uvedl Petr Očko, generální ředitel státní agentury CzechInvest, která je přípravou podnikatelského parku pověřena.

„V úterý 12. září proběhlo na obecním úřadě v Chotěšově neformální setkání zástupců agentury CzechInvest a společnosti Škoda Auto se zastupiteli obce Chotěšov. Kromě bližšího představení projektu Strategického podnikatelského parku v Líních byla nově představena i varianta vybudovat nové zázemí pro leteckou záchrannou službu v katastru naší obce, na pozemcích ve vlastnictví města Plzně. Je zatím brzy vynášet nějaké závěry, všichni zastupitelé představené informace nyní vstřebávají. Já osobně bych s touto variantou zachování LZS asi neměl problém, ale určitě budeme muset nechat rozhodnutí v tomto bodě na zastupitelstvu. Jsme určitě připraveni nadále se s tímto záměrem detailněji seznámit, diskutovat ho a jednat o něm. Méně pozitivně pak vnímáme možnost v sousedství areálu LZS následně vybudovat i možné náhradní civilní letiště. K této věci bych se osobně v tuto chvíli nerad jakkoliv veřejně vyjadřoval dokud nebude opakovaně projednána zastupiteli obce a nezískáme více informací,“ uvedl starosta Chotěšova Daniel Koláček.

„Zachování letecké záchranné služby s nepřetržitým provozem v Plzeňském kraji a v blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň bylo jednou z našich hlavních podmínek ve vyjednávání se státem o realizaci podnikatelského parku. Stát dostal nabídku využít pozemky města Plzeň pro realizaci záměru a jsme rádi, že se ji rozhodl využít,“ doplnil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Umístění Letecké záchranné služby do lokality Chotěšov-Krůtí hora by umožnilo udržení současného standardu veřejné služby s provozem 24 hodin 7 dní v týdnů prostřednictvím Armády ČR. Podle aktuálního plánu by mohlo být nové stanoviště dokončené na přelomu let 2024 a 2025.

CzechInvest zadal již na konci srpna předběžné hlukové posouzení nového umístění LZS a civilního letiště. Vzdálenost heliportu pro start vrtulníků bude minimálně 1,2 kilometru od obytných oblastí a výsledky ukázaly, že nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech Chotěšova ani v okolí. Hladina hluku by navíc mohla být ještě nižší díky protihlukovým opatřením v rámci přeložky silnice I/26 a díky nastavení podmínek pro přelety. Už od roku 2028 by také LZS měla využívat méně hlučných vrtulníků, protože dojde k vypršení životnosti stávajících strojů Sokol.

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …