Domů / Plzeňský rozhled / Stříbro navštíví také objevitel pramenů Amazonky

Stříbro navštíví také objevitel pramenů Amazonky

Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V červenci zamíří do Stříbra. Návštěvníkům Masarykova náměstí ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti.

Lávka u Prokopské štoly, foto archiv -Muzeum města Stříbra

Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů ze Stříbra a okolí. V noci nasvícená expozice tam bude k vidění od 24. července do 17. srpna 2021 a doprovodí ji také tematická přednáška s prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc., objevitelem pramenů Amazonky.

Voda a civilizace nabídne na sedmadvaceti panelech různé pohledy na životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Pro město Stříbro, které je známé těžbou olověných a později i zinkových rud, je voda zásadní. Historie města je doslova nerozlučně spjatá s řekou Mží, která se pod městem hluboce zařezává do skalního podloží. Pro potřeby těžby byla voda z ní přiváděná kanálem do důlních prostor jako hnací síla pro pohon vodních kol k čerpacím zařízením. Na březích řeky zase místní obyvatelé vybudovali drtírny, plavírny a hutě pro zpracování vytěžené rudy. Na řece nechyběly ani mlýny, některé se dokonce dochovaly dodnes. „Každý z nás už byl konfrontován se záběry znečištěných řek, oceánů, vyprahlých polí či tajících ledovců. Tato výstava nemá lidi strašit. Naopak. Má je přivést na stříbrské náměstí a nabídnout jim krásné fotky a spoustu zajímavých informací. Věřím, že v nich bude dlouho rezonovat,“ říká Mgr. David Blažek, ředitel Městského kulturního střediska ve Stříbře.

Ostatní fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Den železnice v Lužné připomene i 50 let od vzniku VUZ

Zářijové oslavy svátku železničářů vyvrcholí o víkendu 18. – 19. září Dnem železnice, jehož dějištěm …