Domů / Plzeňský rozhled / Sušická nemocnice bude mít od září lůžkovou chirurgii

Sušická nemocnice bude mít od září lůžkovou chirurgii

Nemocnice Sušice bude mít od září nového primáře interního oddělení a zároveň otevírá lůžkové oddělení pro plánovanou chirurgii. Do funkce primáře interny přichází MUDr. Lukáš Svoboda, který dosud pracoval jako vedoucí lékař Dialyzačního centra v pražské Nemocnici Na Homolce.

Foto – uprostřed MUDr. Lukáš Svoboda, nalevo Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel nemocnice a napravo dcházející primář MUDr. Ondřej Beneš

Vývoj v sušické nemocnici již nějakou dobu sleduji. Budu se snažit, aby interna pod mým vedením fungovala co nejlépe,“ uvedl Svoboda, který má za sebou téměř 40 letou praxi a rovněž pracoval na dialyzačním oddělení nedaleké klatovské nemocnice a dojížděl také do ambulance ve Stodě. Obě tyto aktivity se nyní chystá utlumit, aby se mohl plně věnovat funkci primáře v Sušici.

Plánovaná personální změna se nijak nedotkne chodu a rozsahu nabízených služeb interny, jako klíčového oddělení sušické nemocnice. Naopak povede k personální stabilizaci a rozšíření poskytovaných služeb. Interna ambulantně denně ošetří 20 až 30 pacientů. Lůžkové oddělení se drží na více než 70 procentech obložnosti.

„Jsem ráda, že můžeme všem obyvatelům Sušice a okolí oznámit tuto významnou personální změnu, která povede ke stabilizaci interního oddělení. Místo se nám podařilo obsadit i přes negativní kampaň pár aktivistů, kteří šířením fám a nepravd jednání s uchazeči o práci v nemocnici komplikovali,“ řekla jednatelka provozovatele sušické nemocnice, společnosti PentaHospitals CZ, Barbora Vaculíková a dodala: „S potěšením bych rovněž chtěla oznámit, že plníme slib a v těchto dnech otevíráme lůžkové oddělení pro plánovanou operativu.“

Lůžkové oddělení pro akutní chirurgii v nemocnici fungovalo do jara minulého roku, kdy jej předchozí provozovatel kvůli nedostatku personálu uzavřel. Po obnovení nepřetržité chirurgické ambulance letos v dubnu budou lékaři ze sušické nemocnice od konce léta znovu operovat, a to v režimu plánované operativy, výkony, jako např. chronické záněty slepého střeva, kýly nebo žlučníku.

Chirurgické lůžkové oddělení bude vedle naplánovaných běžných chirurgických operací nabízet jako doplnění i operace z oblasti korekční chirurgie. Ty budou sloužit především k nápravě nedostatků na lidském těle, které znepříjemňují běžný život. Díky poloze Sušice budou služby nabízeny nejen obyvatelům sušického regionu, ale i přeshraničním klientům z Rakouska nebo Německa.

Tyto služby v dlouhodobém horizontu přispějí k potřebné finanční stabilizaci nemocnice. Výkony v oblasti korekční chirurgie pomohou rozjezdu lůžkového oddělení a maximálnímu využití operačních sálů, než se zaplní běžnými výkony. Obecná chirurgie bude mít vždy přednost před korekcemi,“ uvedla Barbora Vaculíková.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …