Domů / Plzeňský rozhled / Sušická nemocnice bude mít od září lůžkovou chirurgii

Sušická nemocnice bude mít od září lůžkovou chirurgii

Nemocnice Sušice bude mít od září nového primáře interního oddělení a zároveň otevírá lůžkové oddělení pro plánovanou chirurgii. Do funkce primáře interny přichází MUDr. Lukáš Svoboda, který dosud pracoval jako vedoucí lékař Dialyzačního centra v pražské Nemocnici Na Homolce.

Foto – uprostřed MUDr. Lukáš Svoboda, nalevo Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel nemocnice a napravo dcházející primář MUDr. Ondřej Beneš

Vývoj v sušické nemocnici již nějakou dobu sleduji. Budu se snažit, aby interna pod mým vedením fungovala co nejlépe,“ uvedl Svoboda, který má za sebou téměř 40 letou praxi a rovněž pracoval na dialyzačním oddělení nedaleké klatovské nemocnice a dojížděl také do ambulance ve Stodě. Obě tyto aktivity se nyní chystá utlumit, aby se mohl plně věnovat funkci primáře v Sušici.

Plánovaná personální změna se nijak nedotkne chodu a rozsahu nabízených služeb interny, jako klíčového oddělení sušické nemocnice. Naopak povede k personální stabilizaci a rozšíření poskytovaných služeb. Interna ambulantně denně ošetří 20 až 30 pacientů. Lůžkové oddělení se drží na více než 70 procentech obložnosti.

„Jsem ráda, že můžeme všem obyvatelům Sušice a okolí oznámit tuto významnou personální změnu, která povede ke stabilizaci interního oddělení. Místo se nám podařilo obsadit i přes negativní kampaň pár aktivistů, kteří šířením fám a nepravd jednání s uchazeči o práci v nemocnici komplikovali,“ řekla jednatelka provozovatele sušické nemocnice, společnosti PentaHospitals CZ, Barbora Vaculíková a dodala: „S potěšením bych rovněž chtěla oznámit, že plníme slib a v těchto dnech otevíráme lůžkové oddělení pro plánovanou operativu.“

Lůžkové oddělení pro akutní chirurgii v nemocnici fungovalo do jara minulého roku, kdy jej předchozí provozovatel kvůli nedostatku personálu uzavřel. Po obnovení nepřetržité chirurgické ambulance letos v dubnu budou lékaři ze sušické nemocnice od konce léta znovu operovat, a to v režimu plánované operativy, výkony, jako např. chronické záněty slepého střeva, kýly nebo žlučníku.

Chirurgické lůžkové oddělení bude vedle naplánovaných běžných chirurgických operací nabízet jako doplnění i operace z oblasti korekční chirurgie. Ty budou sloužit především k nápravě nedostatků na lidském těle, které znepříjemňují běžný život. Díky poloze Sušice budou služby nabízeny nejen obyvatelům sušického regionu, ale i přeshraničním klientům z Rakouska nebo Německa.

Tyto služby v dlouhodobém horizontu přispějí k potřebné finanční stabilizaci nemocnice. Výkony v oblasti korekční chirurgie pomohou rozjezdu lůžkového oddělení a maximálnímu využití operačních sálů, než se zaplní běžnými výkony. Obecná chirurgie bude mít vždy přednost před korekcemi,“ uvedla Barbora Vaculíková.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …