Domů / Plzeňský rozhled / Své první narozeniny slaví Paluba Hamburk

Své první narozeniny slaví Paluba Hamburk

Paluba Hamburk u hlavního nádraží v Plzni má za sebou první rok úspěšného fungování. Díky této nové vstupní bráně do města ožilo veřejné prostranství u vlakového nádraží a autobusového terminálu, stalo se příjemným místem pro zastavení cestujících, koncept sklízí i uznání architektů.  

Paluba Hamburk

„Z nevlídného prostoru se před rokem stal nový reprezentativní vstup do města. Když se tam dnes projdu, vidím cestující s kávou u stolků i lidi odpočívající na pobytových schodech terasy. Mám z toho dobrý pocit. Současně mě těší, že se nám podařilo odprezentovat v prostorech vyhlídkové věže už několik výstav. Primárně se expozice zaměřují na rozvojové projekty města a témata spojená s urbanismem, architekturou a veřejným prostorem. Tak tomu bude i u nejnovější výstavy, kterou zahájíme 21. července a potrvá do konce září,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář, v jehož gesci, tehdy ještě jako technického náměstka, Paluba Hamburk vznikala.

Paluba Hamburk

Nová výstava Plzeň – Město pro skvělý život s podtitulem 7 principů ke zlepšení života v centru Plzně přiblíží základní principy tvorby města, ve kterém se jeho obyvatelé cítí dobře.  V centru města je řada atraktivních míst, ale i velké množství lokalit bez života, které skýtají velký potenciál a vyžadují zásadní změnu. Navrácení života do centra, tzv. revitalizace, je dlouhodobým, avšak nevyhnutelným procesem. Jedná se například o zastavování prázdných míst, kultivaci veřejných prostranství, zkvalitňování zeleně, rozvoj městských břehů, podporu pěších a mikromobility nebo zlepšení městské hromadné dopravy a regulaci individuální automobilové dopravy.

Součástí Paluby Hamburk, jež se rozkládá na 3000 metrech čtverečních, jsou infocentrum s vyhlídkovou věží, gastro provozy, terasou, pobytovými lavičkami a dalším zázemím. Dominantu tvoří vyhlídková podesta ve výšce 12 metrů nad terénem. Prostor oživují i umělecká díla, aktuálně je jím Myslitel na vysoké židli od českého umělce Michala Trpáka.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …