Domů / Plzeňský rozhled / Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské už po dvacáté!

Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské už po dvacáté!

Oficiální zahájení jubilejního 20. ročníku Tříkrálové sbírky v Plzni se uskuteční 6. 1. 2020 – 16.00 Plzeň, mázhaus plzeňské radnice. Zúčastní se ho Tomáš Holub, biskup plzeňský, a zástupci vedení města. Následuje průvod s povozem pivovarských koní do kostela Nanebevzetí Panny Marie, zde od 16.40 živý betlém – dramatické ztvárnění tříkrálového příběhu v podání osvědčeného souboru ze Starého Plzence. Poté biskup Tomáš posvětí křídy a požehná koledníkům.

Část vykoledovaných peněz se podle odsouhlasených záměrů sbírky vrací farnostem nebo koledujícím školám na přímou pomoc potřebným. Často se jedná o handicapované děti nebo děti se sociálně znevýhodněného prostředí. Na místě vždy probíhá sociální šetření ve spolupráci s registrovanou sociální službou, sociálním odborem obce, OSPODem apod.  Bude-li letošní koledování stejně hojné jako v minulém roce, dosáhne celkový výtěžek sbírky za dobu její existence částky 1,5 miliardy Kč.  K letošnímu ročníku je spuštěn: nový web www.trikralovasbirka.czInstagram: instagram.com/trikralova_sbirka/  Poprvé se bude koledovat v Toužimi a v Teplé ve spolupráci s neziskovou organizací Český západ, která působí v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje. Nově vzniklo samostatné kolední místo v Mladoticích, kde budou místní koledovat ve prospěch handicapovaného spoluobčana. Cílem je získat prostředky na úhradu speciální protézy – robotické ruky.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.  Více na www.trikralovasbirka.cz

 

 

Zajímavosti 20. ročníku v Diecézi plzeňské:

Ve prospěch Tříkrálové sbírky se konalo nebo bude konat několik benefičních koncertů:

  • 26. 12. 2019, v 16 hod., kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Františkánské ulici, tradiční vánoční koncert QUO VADIS
  • 4. 1. 2020 v 16.30 hod., kostel Panny Marie Růžencové, koncertní provedení Rybovy Mše vánoční
  • 5. 1. 2020 v 15 hod., kostel sv. Jana Nepomuckého, schola od redemptoristů a hosté
  • 13. 1. 2020 v 17.30 hod., kostel sv. Martina a Prokopa, koncert žáků ZUŠ B. Smetany

Počet koledujících skupinek a výtěžek sbírky v Diecézi plzeňské v posledních letech

Rok Počet tříkrálových skupinek Vykoledováno Kč
2019 1 222 5 473 229
2018 1 168 5 037 795
2017 1 122 4 407 799
2016 1 130 4 306 725
2015 1 038 3 833 459

V roce 2020 se předpokládá účast zhruba 1300 až 1350 koledujících skupinek, to je zhruba 3900–4050 koledníků.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Pojďte s námi do přírody s kalendářem a přehledem akcí na letošní rok

Chodíte rádi do přírody? V Kalendáři akcí „Pojďte s námi do přírody 2024!“ naleznete seznam …