Domů / Plzeňský rozhled / Turistům na naučné stezce v Zábělé slouží opravená lávka

Turistům na naučné stezce v Zábělé slouží opravená lávka

Plzeň obnovila v roce 2018 naučnou stezku ve své rekreační oblasti Zábělá, která je jednou z dvanácti rekreačních oblastí města. Nyní Správa veřejného statku města Plzně dokončila opravu lávky přes roklinu v polesí Zábělá u Bukovce, v místě podjezdu přes zaniklou železniční trať z Plzně do Chrástu. Rekonstrukce lávky byla nutná z důvodu závad na statice původní dřevěné nosné konstrukce. Stavební úpravy trvaly dva měsíce, začaly 8. dubna. Celkové náklady na úpravu lávky jsou 1,6 milionu korun.  

Lávka přes roklinu v polesí Zábělá

„Oblast Zábělé je oblíbenou rekreační lokalitou v Plzni s výhledy na tok Berounky. Před dvěma lety se nám podařilo obnovit přibližně sedmikilometrovou stezku, jež vede od Bukovce k Dolanskému mostu,“ připomněl primátor města Martin Baxa. 

Zábělá je přírodní rezervací na pravém břehu řeky Berounky nacházející se severovýchodně od Bukovce, vyhlášena byla v roce 1969. Většinu území pokrývá lesní vegetace. Důvodem ochrany je původní smíšený dubohabrový les s bylinným patrem rostoucím na strmé skalnaté stráni, která přechází postupně do roviny. Přírodní rezervace Zábělá zaujímá rozlohu 31,93 hektarů. Území rezervace tvoří úzký dlouhý pruh lesního porostu ležící v příkrém skalnatém svahu meandrující Berounky.

„Na trase stezky je celkem 12 zastavení s informačními cedulemi, kde se turisté dozvědí více o místní historii, fauně, flóře, ochraně přírody i o systému lesního hospodářství v daném území. Náklady na obnovu tehdy činily přibližně 150 tisíc korun. Původní stezka byla v lokalitě vybudována již v roce 1979. Jsem rád, že jsme nyní opravili lávku, která je dřevěná, zastřešená. Její délka je 21 metrů,“ doplnil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …