Domů / Plzeňský rozhled / „Tvořivé čtvrtky“ nebo stožecký jarmark s ukázkami starých řemesel

„Tvořivé čtvrtky“ nebo stožecký jarmark s ukázkami starých řemesel

Po dvou letech kovidové pandemie, která zásadně ovlivnila ekologickou výchovu Správy NP Šumava, opět všechna střediska environmentální výuky Správy Národního parku Šumava každý týden vítají stovky dětí. Navíc díky projektům podpořených z národních a přeshraničních programů zajišťují autobusovou dopravu a výlety do Národního parku Bavorský les.

Správa Národního parku Šumava dlouhodobě spolupracuje z celkem 16 partnerskými školami. Ty už měly v minulosti možnost využít projektu podpořeného z přeshraničních programů, kdy autobusy přivážely školáky na území národních parků Šumava a Bavorský les.  Pokud partnerské školy využijí možnost jet do Bavorského lesa, tak se v rámci projektu „Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví – Lesní dílna“ vydají do zvířecích výběhů a hlavně navštíví novou expozici v návštěvnickém centru Hans-Eisenmann-Haus.

Expozice vrcholu Luzného v centru Hans-Eisenmann-Haus je součástí přeshraničního projektu národních parků Bavorský les a Šumava. Na české straně Šumavy vybudovala Správa Národního parku Šumava z toho projektu financovaného z cíle 3 Interreg Česká republika – Bavorsko zcela novou bezbariérovou učebnu pro školní kolektivy ve Stožci, kterou si široká veřejnost může prohlédnout v sobotu 4. června od 10.00 hodin. O letních prázdninách na tuto akci navážou s týdenní pravidelností „tvořivé čtvrtky“, kdy si mohou návštěvníci vyrobit dekoraci z ovčí vlny, vyzkoušet drátkování nebo tvořit s přírodninami. V sobotu 4. srpna s Lesní dílnou souvisí i pořádání stožeckého jarmarku s ukázkami starých řemesel.

Velice aktuální téma klimatické změny a potřeba uchovávání vody v krajině je nosným pilířem výprav k rašeliništím a mokřadům v Národním parku Šumava. Okolo 700 dětí se letos vydává s lektory středisek environmentální výchovy do okolí Tříjezerní slati, Chalupské slati či do Povydří, kde mohou účastníci v rámci výukového programu získat nové poznatky o šumavských mokřadech a také si zahrají množství her, které jim pomohou pochopit význam udržování vody v přírodě.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Strážníci kontrolovali psy a jejich majitele

Na pejskaře se zaměřili při  mimořádné kontrolní akci strážníci městské policie v centru Plzně. Hlavním úkolem …