Domů / Plzeňský rozhled / U Hlavního nádraží ČD turisty uvítá infocentrum s vyhlídkovou věží

U Hlavního nádraží ČD turisty uvítá infocentrum s vyhlídkovou věží

V prostranství u postranního vstupu na Hlavní nádraží Plzeň a na nový autobusový terminál vybuduje město Plzeň do konce dubna 2021 nové infocentrum s vyhlídkovou věží, chybět nebudou ani gastro provozy, terasy, zeleň a sociální zázemí. Dosavadní neřešený veřejný prostor Sirková – Šumavská se po dokončení stane novou atraktivní bránou do západočeské metropole. Stavba zázemí u Hlavního nádraží bude řešena atypicky – složena bude z modulů. Město také doplní mobiliář dopravních terminálů, jako jsou stojany kol, koloběžek.

Město Plzeň je velmi oblíbeným turistickým cílem českých i zahraničních turistů a mnoho z nich pro příjezd k nám využívá autobusového a vlakového spojení. Prostor mezi vlakovým nádražím a autobusovým terminálem je zásadní a frekventovaný a do současnosti nevlídný pro občany i turisty, proto je cílem stavby oživit a zpříjemnit prostor, kudy do města proudí mnoho lidí. Kromě neutěšeného stavu chybí v tak stěžejním dopravním uzlu zázemí pro turisty, proto zde vznikne nové turistické infocentrum a prvky občanské vybavenosti pro turisty,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Jedná se o dočasnou stavbu občanské vybavenosti. S trvalou zástavbou počítají dlouhodobé územní a rozvojové plány města v horizontu pěti až deseti let. Neutěšený stav území   ovšem vyžadoval mnohem dřívější řešení. Proto  ke stavbě zvolili stavební modulový systém, jehož výhodou je snadná montáž a následná možnost změny funkce jednotlivých částí, které lze opětovně využít na jiném místě.

Řešené území Sirková – Šumavská je rozdělené na dvě plochy. První část je bezprostřední prostor výstupu z nádraží a autobusového terminálu směrem do centra, druhá část je prostor na vnějším okraji k ulicím Sirková – Šumavská. Dominantou prostranství u samotného východu z nádraží bude objekt infocentra s vyhlídkovou věží vybudovaný z deseti modulů, kdy rozměr jednoho je 2,5×6 metrů. Přízemí, kde bude samotné infocentrum, bude bezbariérově řešené, v druhém nadzemním patře vznikne prostor pro prezentaci městských vizí a projektů Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Obě patra nabídnou prostor o velikosti 80 metrů čtverečních. Doplněním dvou schodišťových kontejnerů do úrovně čtvrtého nadpodlaží vznikne vyhlídková podesta ve výšce 12 metrů nad terénem na prostor vlakového uzlu a středu města. Ve třetím nadpodlaží jsme na střeše vybudovali terasu. Druhý objekt bude jednopodlažní a nabídne občanům čtyři stánky s prodejem občerstvení, kdy součástí každého stánku je krytá terasa, prodejní pult a vlastní sklad. Spojovacím bodem prostoru se stane dřevěná terasa, nebude chybět zeleň, pítko a dřevěné pobytové schody,“ popsal budované území  technický náměstek Pavel Šindelář, do jehož gesce patří odbor investic, který stavbu realizuje. Cena realizace je vyčíslena na zhruba 23 milionů korun včetně DPH.

Na dřevěné pobytové schody na konci terasy bude navazovat plocha u samotných ulic Sirková – Šumavská, která bude propojena i dvojitými betonovými schody. „V tomto prostoru se v budoucnu uvažuje s další výstavbou. V současnosti bude plocha využita pro chybějící prvky mobiliáře plzeňských vlakových a autobusových nádraží. Vybudujeme zde kryté stojany na kola, koloběžky a také cykloboxy. V jednom z kontejnerů bude umístěno sociální zázemí pro návštěvníky metropole. Mimo asfaltový koridor bude plocha pokryta zelení se stromy, které zasázíme do zapuštěných kontejnerů. Zelená plocha je členěna na pobytový trávník a výsadbu květnaté louky. Pruh zeleně by měl odclonit obě plochy od rušné křižovatky,“ doplnila vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů Odboru investic Magistrátu města Plzně Taťána Kicová.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …