Domů / Plzeňský rozhled / Úkol pro hejtmanku – s městem Sušicí dojednat návrh memoranda

Úkol pro hejtmanku – s městem Sušicí dojednat návrh memoranda

Rada Plzeňského kraje rozhodla, že městu Sušice nabídne uzavření memoranda, v rámci kterého by Plzeňský kraj poskytoval městu Sušice finanční podporu na provoz nemocnice. Zároveň hejtmance Plzeňského kraje Iloně Mauritzové krajští radní uložili, aby s městem Sušicí dále jednala o návrhu memoranda a o jeho podmínkách.

hejtmanka kraje Ilona Mauritzová

Takovéto rozhodnutí rady kraje bylo přijato především proto, že nabídka Plzeňského kraje formou převzetí provozování nemocnice neodpovídá požadavkům, pro něž se vyslovili sušičtí občané v místním referendu. Plzeňský kraj nemůže v tuto chvíli takto závažnou okolnost nerespektovat a jsem toho názoru, že městu Sušice musí být dán prostor pro to, aby se pokusilo naplnit požadavky formulované místním referendem,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Podle výsledků referenda by město mělo provozovat nemocnici v následujícím rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje. Kraj je ochoten finančně podpořit sušickou nemocnici a přispět tak  k její stabilizaci a zachování zdravotnické péče na Sušicku. V případě, že se městu nepodaří obsah referenda naplnit, i nadále je kraj připraven provoz nemocnice převzít. Ale   za podmínek, které jsou možné, a to zejména s ohledem na majetkové, provozní a personální skutečnosti.

Plzeňský kraj už v červnu 2021 nabízel městu Sušice jako druhou možnou variantu přímé převzetí provozu nemocnice, které by spočívalo v zachování stávajícího rozsahu péče, jak je v současné době skutečně poskytován. Tento rozsah služeb však neodpovídá   definovanému výsledku referenda. Jedná se zejména o problematickou možnost zajištění lůžkové chirurgie a pořízení nového CT přístroje.

„Plzeňský kraj nemůže v současné situaci naplnění těchto požadavků garantovatJsem přesvědčena o tom, že nabídka Plzeňského kraje na převzetí nemocnice neobsahuje to, pro co se vyslovilo přes 90 % hlasujících v místním referendu. Zastupitelstvo města Sušice se dne 1. listopadu 2021 vyslovilo pro variantu převzetí nemocnice  krajem. Této důvěry si velmi vážíme a jsme připraveni o této variantě v budoucnu opět jednat,“ uzavřela hejtmanka  Mauritzová.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Příjmy domácností v prvním pandemickém roce rostly, i když nerovnoměrně

V roce 2020 meziročně vzrostly příjmy českých domácností téměř o 5 %, reálně o 1,7 %. Takzvaná …