Domů / Plzeňský rozhled / Ulice U Hřbitova na Nové Hospodě projde rekonstrukcí

Ulice U Hřbitova na Nové Hospodě projde rekonstrukcí

Správa veřejného statku města Plzně zrekonstruuje ulici U Hřbitova, Vodárna Plzeň tady položí nové vodovodní potrubí a opraví kanalizaci. Sdružená stavba dvou investorů za více než 13 milionů korun má skončit v polovině příštího roku a zahrne také nové odvodnění a veřejné osvětlení.  

„Při opravě komunikací je nutné myslet také na sítě pod nimi uložené. Právě ty totiž při poruše mohou poškodit nově opravenou vozovku. Nejčastěji se to stává při porušení vodovodního potrubí. Proto město rekonstrukce ulic v zástavbě koordinuje s plzeňskou vodárnou a plánuje jejich opravy společně. Tak to bude i při rekonstrukci ulice U Hřbitova na Nové Hospodě,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„V první etapě, která se uskuteční ještě letos, dojde k výměně vodovodního potrubí ze 60. let v celé délce ulice a současně bude provedena oprava kanalizačního potrubí a odboček částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopově kanalizačním robotem. Nově budou také vysazeny odbočky uličních vpustí, vyspraveny kanalizační šachty a vyměněny poklopy,“ doplnil Pavel Šindelář. Současně bude také prodloužena stávající kanalizace v sousední Chotěšovské ulici v délce 12,5 metru tak, aby bylo možné připojit nové vpusti a stávající přípojky a výměnu vodovodní přípojky na veřejně přístupném prostranství.

ilustrační foto

Po zimní přestávce (předpoklad: leden až únor 2022) bude provedena oprava komunikace včetně jejího odvodnění. Technický stav stávající komunikace nevyhovuje, je narušena mnoha výtluky a překopy inženýrských sítí s nevyhovujícím odvodněním. Současný stav nevyhovuje ani z hlediska bezpečnosti silničního provozu a z hlediska bezpečnosti chodců, proto budou doplněna parkovací stání a jednostranný chodník. V rámci stavebních úprav tak bude obnovena obousměrná vozovka v šíři 5,5 metru včetně uličních vpustí. V části ulice U Hřbitova budou doplněny bezpaticové ocelové stožáry s LED svítidly.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Majitelům nemovitostí a pozemků bude v rámci aktuální fáze stavby umožněn vjezd a výjezd do té části ulice, kde nebude v danou dobu prováděna stavební činnost.

 

 

 

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …