Domů / Plzeňský rozhled / Univerzitní náletový lesopark čeká revitalizace a kultivace

Univerzitní náletový lesopark čeká revitalizace a kultivace

Revitalizaci více než tříhektarového náletového lesoparku v severovýchodní části kampusu na Borech zahájila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) pěstební probírkou dřevin. Zplanělý prostor se stane atraktivním místem pro studijní i volnočasové aktivity studujících, zaměstnanců i veřejnosti. Zároveň bude příkladem dobře fungujícího ekosystému.

revitalizace univerzitního lesoparku

Kolem lesoparku vede jedna z hlavních přístupových cest do areálu kampusu ZČU. Prostor je v blízkosti trasy tramvají č. 4 i obytného komplexu Unicity, sousedí také s Univerzitní knihovnou ZČU. Revitalizace lesoparku, která jednotlivé celky veřejného prostoru propojí, má významně zvýšit funkční potenciál kampusu a jeho okolí a zlepšit kvalitu života v této oblasti. Projekt je rovněž v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity budovat v kampusu zelenou a modrou infrastrukturu, zmírňovat dopady změn klimatu, regulovat teplotní výkyvy či zadržovat vodu v krajině a souzní i se Strategickým plánem města Plzně.

Prostor lesoparku v současnosti tvoří náletový lesík, lokální mokřiny a po deštích se v něm tvoří jezírka. Tuto lokalitu bychom rádi zkultivovali a zpřístupnili především studentům a zaměstnancům univerzity, ale i veřejnosti. Úpravami se rovněž zlepší bezpečnost tohoto veřejného prostoru,“ popisuje záměr vedoucí střediska investic pracoviště Provoz a služby ZČU Aleš Jílek.

lesopark je plný náletových dřevin

Jak by mohl lesopark vypadat, nastínila na jaře 2022 územní studie kampusu  profesora Zdeňka Fránka, vedoucího studijního ateliéru Environmentální design pro architekturu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.  Na podzim 2022 pak ZČU vypsala veřejnou zakázku na studii a projektovou dokumentaci. Vybraný dodavatel nyní v souladu s územní studií připravuje komplexní návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení vymezené části kampusu ZČU. Jeho součástí bude studie, projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro provádění stavby.  

Pěstební probírky, které nyní začaly, obnášejí komplexní analýzu prostoru včetně dendrologického průzkumu i analýzy stávajících kapacit pro zadržování vody,“ vysvětluje Aleš Jílek s tím, že veškeré činnosti v dotčené oblasti probíhají pod dohledem dendrologů a krajinné ekoložky.

Podle harmonogramu by měla být revitalizace lesoparku dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém, v němž se například maximální možné množství srážkové vody bude zachytávat v krajině a nebude odtékat do kanalizace. K financování využije ZČU dotační titul Integrovaného regionálního operačního programu Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městských oblastech.  

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …