Domů / Plzeňský rozhled / V kraji klesl počet obyvatel v šesti okresech ze sedmi, nejvíce na Klatovsku

V kraji klesl počet obyvatel v šesti okresech ze sedmi, nejvíce na Klatovsku

Počet obyvatel v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2021 poklesl o 630 osob, ačkoliv byl dosažen kladný přírůstek stěhováním. Meziročně poklesl počet sňatků i rozvodů, zvýšil se počet živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. Počet zemřelých byl dvojnásobně vyšší než počet narozených.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2021 celkem 590 411 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel poklesl o 630 osob. Pokles byl způsoben převyšujícím počtem zemřelých nad narozenými, který byl dvojnásobný (o 1 454 osob). V regionu stále můžeme sledovat trend, kdy převyšují počty přistěhovalých nad vystěhovalými, a to již jedenáctým rokem.

V 1. čtvrtletí 2021 bylo přistěhovalých o 824 více než vystěhovalých. V regionu došlo k poklesu počtu obyvatel v šesti okresech ze sedmi, nejvíce obyvatel ubylo na Klatovsku (239 osob). Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okrese Plzeň-sever (o 156 osob), kdy se na kladném celkovém saldu podílel vyšší počet přistěhovalých. Počet zemřelých zásadně převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 411 osob), na Klatovsku (o 255 osob) a Tachovsku (o 211 osob).

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2021 přistěhovalo 2 438 osob, což bylo o 438 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 041 osob a 1 397 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 1 614 osob (meziročně o 458 více), z toho 56,8 % do ostatních krajů v ČR a 43,2 % do zahraničí.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Den železnice v Lužné připomene i 50 let od vzniku VUZ

Zářijové oslavy svátku železničářů vyvrcholí o víkendu 18. – 19. září Dnem železnice, jehož dějištěm …