Domů / Plzeňský rozhled / V  Národním parku Šumava můžeme už dnes polovinu jeho území ponechat divoké přírodě

V  Národním parku Šumava můžeme už dnes polovinu jeho území ponechat divoké přírodě

Hnutí DUHA spolu s vědci na tiskové konferenci v Praze představilo odborný návrh zonace NP Šumava, podle nějž by první – přírodní zóna s nejpřísnější ochranou měla zabírat 53 % území NP. Návrh ekologické organizace a vědců z Akademie věd a z Přírodovědecké fakulty UK vychází z podrobného mapování biotopů. Rozšíření přírodní zóny v rámci nové zonace na tiskové konferenci podpořili také zástupci místních obyvatel a občanských spolků.

Správa NP a Ministerstvo životního prostředí však navrhují, aby do přírodní zóny, která chrání svobodný vývoj unikátní divoké přírody, bylo zařazeno pouhých 27 % území. To přibližně odpovídá jen dosavadnímu území ponechanému samovolnému vývoji. Tak malá rozloha přírodní zóny by ale v praxi znamenala, že řada velmi cenných částí Šumavy by zůstala bez ochrany na příštích minimálně patnáct let, po které se zonace dle zákona nebude moci měnit.

Správa NP Šumava v současnosti intenzivně projednává návrh nové zonace našeho největšího národního parku. Národní park bude mít čtyři zóny odstupňované ochrany přírody od nejpřísnější přírodní až po čtvrtou zahrnující urbanizovaná území obcí.

Vědecké mapování ukázalo, že NP Šumava má takové přírodní hodnoty, že by v něm divoká příroda měla být chráněna bez lesnických zásahů okamžitě na 53 % území. Hnutí DUHA předalo návrh řediteli Správy NP Šumava Pavlu Hubenému v rámci oficiálního připomínkového řízení k zonaci. Tento návrh chrání řadu cenných míst, která by byla jinak ohrožena kácením či jinými škodlivými zásahy. Mezi tato ohrožená místa patří především rašelinné a podmáčené smrčiny v oblasti Horskokvildských, Zhůřských a Kvildských slatí v okolí Horské Kvildy a Kvildy, které jsou chráněné rovněž mezinárodní Ramsarskou úmluvou o mokřadech. K dalším patří část divokého kaňonu řeky Křemelné, rozsáhlé smíšené bučiny v okolí Strážného, okolí hory Kamenná či Polecké nádrže, část jádrového území tetřeva hlušce v okolí Čertova vrchu u Kvildy a mnoho dalších.

Návrh Hnutí DUHA a vědců také na rozdíl od návrhu Správy NP odpovídá mezinárodním standardům národních parků a naplňuje již dnes dlouhodobý cíl NP dle nového zákona o národních parcích. Tím je „nerušený průběh přírodních dějů v jejich přirozené dynamice“ alespoň na polovině území každého národního parku.

Nebude-li takový návrh přírodní zóny přijat, musí Správa NP zahrnout do jádrových zón alespoň některá nejcennější místa. Hnutí DUHA a vědci proto předkládají Správě NP soupis 32 lokalit s odůvodněním návrhu změny zóny u každé z nich. Patří mezi ně všechna výše zmíněná místa a dále například smrkové a bukové lesy na Smrčině, rozsáhlé smrčiny východně od Kvildy, bučiny pod vrcholem Kapradě, smíšené porosty v okolí Velkého Boru či Slučího Tahu, část jádrového území tetřeva v severních svazích Jezerního hřbetu nebo srázy nad Otavou. Podporu těmto návrhům připravuje i několik ústavů Akademie věd ČR a univerzit.

Aktuální návrh zonace Správy NP Šumava nedostává ani doporučení nejvýznamnější světové organizace působící v ochraně přírody – Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) – který ve své nedávné rezoluci konstatuje, že Česká republika má urychlit přechod k ochraně samovolného vývoje přírody na většině území NP Šumava.

Ochrana a rozšiřování divoké přírody je přínosem i pro místní obce a obyvatele. Je pro ně ekonomicky nejvýhodnější. Britská společnost EFTEC ve studii o NP Šumava ukázala, že právě ochrana divoké přírody a její rozšiřování budou klíčovou výhodou, kterou ocení stále více turistů. Ve světě je totiž zážitková turistika za divokou přírodou na vzestupu. Tento fakt dokládají i kvalifikované odhady počtu návštěvníků NP Šumava, který se v posledních letech setrvale zvyšuje.

Správa NP Šumava nyní projednává návrh zonace s dotčenými obcemi, vědci, ostatními členy Rady NP Šumava i se spolky. Ti předkládají k návrhu své připomínky. Projednávání má být ukončeno na jaře v Radě NP. Poslední slovo bude mít Ministerstvo životního prostředí, které následně připraví vyhlášku.

Vyhlašování nové zonace NP Šumava navazuje na přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny na jaře 2017. Ochrana divoké přírody si tehdy při jejím schvalování získala silnou veřejnou podporu napříč celou společností. Veřejnou výzvu poslancům za dobrý zákon o národních parcích iniciovanou Hnutím DUHA tehdy podepsalo 55 000 lidí a k podpoře se přidaly také stovky vědců i desítky osobností veřejného života.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Návštěvnický pas provede po 16 chráněných územích

Celkem do 16 míst s chráněnou přírodou se mohou letošní sezónu vypravit turisté s nově vydaným speciálním …